LV/Prabhupada 1003 - Kāds Vērsies Pie Dieva, Dievs ir Garīgs, Bet Viņš Prasa Materiālus Labumus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kāds Vērsies Pie Dieva, Dievs ir Garīgs, Bet Viņš Prasa Materiālus Labumus
- Prabhupāda 1003


750713 - Conversation B - Philadelphia

Sendija Niksone: Vai ir dažādi ceļi, kā cilvēks var iemācīties mīlēt Dievu?

Prabhupāda: Nē. Nav dažādi.

Sendija Niksone: Es domāju, vai ir dažādi garīgie novirzieni... Vai visi garīgie ceļi ved pie viena rezultāta?

Prabhupāda: Garīgie novirzieni iedalāmi četros. Ne garīgi. Patiesi garīgi, jaukti garīgi. Piemēram, "Dievs, dod mums dienišķo maizi". Tas ir jaukts garīgums. Cilvēks vēršas pie Dieva, Dievs ir Garīgs, bet viņš prasa materiālus labumus. Tā ir jaukšana, matērijas un gara. Ir četras klases. Galvenokārt pazīstamas kā karmī, auglīgā darba darītāji, viņi strādā, lai saņeti kādu materiālu labumu. Viņus sauc par karmī. Kā visi cilvēki, jūs redzat, augu dienu un nakti smagi strādā, brauc mašīnās, tā un citādi. Mērķis ir iegūt naudu. Tos sauc par karmī. Tad ir gjānī, jev tie, kas zina, ka smagi strādā. Kāpēc? Putni, zvēri, ziloņi, lieli, lieli - astoņi miljoni dažādu veidu - viņi nestrādā. Viņiem nav darba. Viņiem nav profesijas. Kā gan viņi var paēst> Kāpēc lieki tik daudz strādāt? Ļaujiet man uzzināt, kāda ir dzīves problēma. Viņi saprot, ka dzīves problēma ir dzimšana, nāve, vecums un slimības. Viņi vēlas to atrisināt, kļūt nemirstīgi. Viņi secinājuši, ka,. saplūstot ar Dieva eksistenci, viņi kļūs nemirstīgi jeb imūni pret dzimšanu, nāvi, vecumu un slimībām. Tos sauc par gjānī. Un daži no viņiem ir jogi. Viņi mēģina iegūt kādu garīgu spēku. Tas tāpēc, lai parādītu brīnumdarbus. Jogs var kļūt ļoti mazs. Ja ieslēgsiet viņu istabā, viņš no tās izkļūs. Ielsēdziet. Viņš izkļūs. Ja ir mazliet brīvas vietas, viņš izkļūs. To sauc par animu. Viņš var lidot debesīs. To sauc par laghimu. Tādā veidā, ja kāds mums parāda šādus brīnumus, tad mēs tūdaļ pieņemam viņu par ļoti brīnišķīgu cilvēku. Modernie jogi veic tikai vingrinājumus, bet viņiem nav spēka. Es runāju par trešās šķiras jogiem. Īsts jogs nozīmē, ka viņam ir kādas spējas. Tās ir materiālas spējas. Arī jogi vēlas šo spēku. Un gjānī vēlas atbrīvoties no liekas strādāšanas kā ēzelim - karmī. Un karmī vēlas materiālu ieguvumu. Visi kaut ko vēlas. Bet bhaktas nevēlas neko. Tikai kalpot Dievam aiz mīlestības. Tāpat kā māte mīl savu bērnu. Nav runas par ieguvumu. Viņa mīl aiz pieķeršanās. Kad nonākat līmenī, kurā mīlat Dievu, tā ir pilnība. Šie dažādie procesi, karmī, gjānī, jogi un bhaktas, no šiem četriem, ja vēlaties iepazīt Dievu, jums jāpieņem šis bhakti. Tas teikts Bhagavad-gītā, bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). "Vien bhakti rpocesā iesmējams saprasti Mani, Dievu." Viņš nekad nesaka, ka tas iespējams citos. Nē. Tikai bhakti. Ja jūs interesē, kā izzināt Dievu un iemīlēt Viņu, tad jums jāpieņem šī garīgā kalpošana. Neviens cits process jums nepalīdzēs.