LV/Prabhupada 1025 - Krišna Vienkārši Gaida: "Kad šis nelietis pievērsīsies Man?"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1024
Next Page - Video 1026 Go-next.png

Krišna Vienkārši Gaida: "Kad šis nelietis pievērsīsies Man?"
- Prabhupāda 1025


731129 - Lecture SB 01.15.01 - New York

Pradjumna: Tulkojums: "Sūta Gosvāmī teica: Ardžuna, Kunga Krišnas slavētais draugs, bija sēru pārņemts savu izteikti spēcīgo Krišnas atšķirtības jūtu dēļ, jo vairāk Mahārādžs Judištirs izteica minējumus." (ŠB 1.15.1)

Prabhupāda: Tātad evaṁ kṛṣṇa sakhaḥ kṛṣṇo. Ardžunas vārds ir Krišna-sakha, un viņš arī reizēm tiek saukts par Krišnu, jo Ardžunas ķermeņa izskats ir gandrīz vienāds Krišnas ķermenim. Viņš skuma atšķirtībā no Krišnas, un viņa vecākais brālis interesējās, vai viņš skumst šī vai kāda cita iemesla dēļ. Patiesībā viņš bija nelaimīgs atšķirtībā no Krišnas. Līdzīgi, ne tikai Ardžuna, bet arī mēs visi... Kā Krišna arī Ardžuna bija dzīvā būtne, arī mēs esam dzīvās būtnes. Mēs arī esam nelaimīgi, jo esam nošķirti no Krišnas. Šie modernie filozofi vai zinātnieki, viņi ierosina vai var domāt citādi, ka viņi var uzlabot pasaules stāvokli pa savam, bet tas nav iespējams. Mēs esam nelaimīgi, jo esam atšķirti no Krišnas. Viņi to nezina. Tāpat kā bērns raud, neviens nevar pateikt, kāpēc, bet patiesībā bērns galvenokārt raud, jo ir atšķirts no mātes.

Ne tikai tas attiecas uz Ardžunu, bet arī uz ikvienu no mums... Upanišadās tiek teikts, ka Paramātma, Krišna, un dzīvā būtne sēž uz tā paša koka, samāni vṛkṣe. Viena dzīvā būtne ēd koka augļus, otra dzīvā būtne viekārši vēro, aumantā. Krišna atrodas ikviena sirdī, īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Bez Viņa svētības dzīvā būtne nespēj darīt neko. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo (BG 15.15): Krišna saka, ka "Es atrodos ikviena sirdī". Tā dzīvā būtne vēlas kaut ko darīt pēc saviem ieskatiem, Krišna dod padomu, ka tas viņu nepadarīs laimīgu, ka tā labāk nedarīt. Bet viņa uzstāj, ka to darīs. Tad Krišna dod svētību, Paramātma, "labi, dari tā, riskē pats." Tā tas notiek. Ikviens no mums ir cieši saistīts ar Krišnu, un Krišna atrodas ikviena sirdī. Krišna ir tik laipns, ka vienkārši gaida: "Kad tas nelietis pievērsīsies Man." Viņš vienārši vēro... Viņš ir tik laipns. Bet mēs, dzīvās būtnes, esam tādas nelietes, ka pievēršamies ikvienam, izņemot Krišnu. Tāds ir mūsu stāvoklis.