LV/Prabhupada 1029 - Mūsu Reliģija Nesaka Askētisms. Mūsu Reliģija Māca Mīlēt Dievu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mūsu Reliģija Nesaka Askētisms. Mūsu Reliģija Māca Mīlēt Dievu
- Prabhupāda 1029


740625 - Arrival - Melbourne

Reportiere: ...īpašais Dieva kalps.

Prabhupāda: Es vienmēr esmu Dieva kalps, tas ir tas, kas jums jāatpazīst, tas arī viss. Es vienmēr esmu Dieva kalps, bet jums tas ir jāatzīst.

Reportiere: Vai jums ir kaut mazākā nojausma, cik daudz naudas gadā nopelna sekta?

Prabhupāda: Mēs varam iztērēt visu pasaules naudu.

Bhaktas: Haribol!

Prabhupāda: Diemžēl jūs nedodat mums naudu.

Bhaktas: Haribol!

Reportiere: Kā jūs tērējat... Jūsu Svētība?

Prabhupāda: Mēs šobrīd tērējam vismaz astoņsimt dolērus mēnesī.

Reportiere: Kam, Jūsu Dvētība?

Prabhupāda: Šai propagandai, visā pasaulē. Un mēs pārdodam savas grāmatas, ne mazāk kā par četriem tūkstošiem dolāru mēnesī.

Reportiere: Vai jums patīk strādāt?

Prabhupāda: Jā. Ko tas nozīmē?

Madhudvīša: Viņa vēlas zināt, vai jums patīk strādāt.

Prabhupāda: Mēs strādājam vairāk par jums - divdesmit četras stundas savā vecumā es ceļoju pa visu pasauli.

Bhakta: Haribol!

Reportiere: Bet jūs daudz nopelnāt, lūdzot?

Prabhupāda: Nē, nē. Vispirms, jūs redzat. Darbs - jūs nespējat trādāt vairāk par mums, jo es esmu vecs vīrs, septiņdesmit deviņus gadus vecs, es vienmēr ceļoju, pa visu pasauli, trīsreiz gadā. Jūs vismaz nevarat strādāt tik daudz.

Bhaktas: Haribol! Prabhupāda.

Madhudvīša: Vēl tikai vienu jautājumu, lūdzu! Jā.

Reportiere: Jūsu Svētība, jūsu reliģija ir diezgan askētiska. Vai jūs dzīvosiet Melburnā aksētiski? Mums tika teikts, ka jūs aizvedis Roslroisā.

Prabhupāda: Mūsu reliģija nesaka askētisms. Mūsu reliģija māca mīlēt Dievu. Jūs varat mīlēt Dievu šajā tērpā. Nekas nekaitēs.

Reportiere: Bet tā ir pašnoliedzoša reliģija, vai ne?

Prabhupāda: Tē nav pašnoliedzoša. Mēs izmantojam visu, kāpēc pašnoliedzoša? Mēs vienkārši izmantojam visu, kas patiešām nepieciešams, tas arī viss.

Reportiere: Bet kā jūs attaisnojat tādus saistītājus kā Rolsroiss un ļoti dārga māja, kurā dzīvot?

Prabhupāda: Nē, mēs nevēlamies Rolsroisu, mēs varam staigāt. Bet ja jūs piedāvājat Rolsroisu, man nav iebildumu.

Reportiere: Vai nebūtu labāk, ja jūs ceļotu daudz mazākā mašīnā, mazāk uzkrītošā?

Prabhupāda: Kāpēc? Ja dosiet man ceļošanai Rolsroisu, kāpēc man no tā jāatsakās? Tāda ir mana labvēlība pret jums, es to pieņemu.

Reportiere: Jūsu Svētība, vai īsumā nepastāstīsiet, kā jūs ieviesāt Harē Krišna Amerikā?

Prabhupāda: Nu vismaz visa pasaule tagad skandē Harē Krišna. Kur vien dodaties, jūs varat skandēt Harē Krišna.