LV/Prabhupada 1031 - Visas Dzīvās Būtnes Ietērptas Materiālajā Apvalkā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visas Dzīvās Būtnes Ietērptas Materiālajā Apvalkā
- Prabhupāda 1031


740628 - Lecture at St. Pascal's Franciscan Seminary - Melbourne

Dievs jeb Visaugstā Patiesība, ir tas, no kā radies ir viss. Tāds ir Šrīmad-Bhāgavatam sākums. Janmādy asya yataḥ, "Absolūtā Patiesība ir tā, no kā radies ir viss." Kāda tad ir Absolūtās Patiesības daba? "Viss" nozīmē... Divas lietas: matērija un gars. Divas lietas. Tāpat kā galds ir matērija un mēs, dzīvās būtnes, esam garīgas dvēseles. Šis materiālais ķermenis ir mans pārklājs gluži kā tērps. Ikviens no mums ir apģērbts, tērpts tādā vai citādā apģērbā. Līdzīgi visas dzīvās būtnes tērptas materiālajā pārklājā. Rupjais apģērbs, mētelis un smalkaits ietērps. Rupjais apģērbs veidots no pieciem materiālajiem elementiem: zemes, ūdens, gaisa, uguns un ētera, bet smalkais ķermenis sastāv no prāta, saprāta un ego. Mēs, garīgās dvēseles, esam neatņemamas Dieva daļiņas. Šobrīd mūs klāj divu veidu ietērpi - smalkais ietērps: prāts, saprāts un ego, un rupjais ietērps. Smalkais nozīmē, ka mēs zinām par tā pastāvēšanu, bet to neredzam. Tāpat kā jūs zināt, ka man ir prāts, es zinu, ka jums ir prāts, bet es neredzu jūsu prātu, jūs neredzat manējo. Es zinu, ka jums ir saprāts, jūs zināt, ka man ir saprāts, bet mēs neredzam, kas ir šis saprāts. Līdzīgi, noteikšana. Es esmu šī apziņa... Arī tas, ka jums ir šī apziņa, man ir šī apziņa, bet es to neredzu. Tas, kas nav redzams materiālām acīm, tiek uzskatīts par smalku. Un garīgā dvēsele ir vēl smalkāka. Cilvēka dzīve domāta, lai saprastu garīgo dvēseli, Augstāko Dvēseli.