LV/Prabhupada 1041 - Vien Izārstējot Simptomus, Jūs Neizveseļosieties

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Simplement par un traitement symptomatique vous ne pouvez pas guérir l'homme
- Prabhupāda 1041


751001 - Lecture Arrival - Mauritius

Visa pasaule atrodas ķermeniskajā dzīves līmenī, pat lielas tautas. Tāpat kā jūsu premjerministrs devies uz Apvienotajām Nācijām. Apvienotajās Nācijās ir daudzi lieli vīri. Viņi runās un runā pēdējos trīsdesmit gadus. Apvienotās Nācijas ir izveidotas, bet viņi nevar atrast nekādus risinājumus dzīves problēmām, jo pamatprincips ir tas, ka viņi zaudē; viņi nezina. Ikviens no viņiem domā ķermeniskajā līmenī: "Esmu indietis", "esmu amerikānis", "esmu vācietis" un "esmu anglis", tā. Tādēļ nav risinājuma, jo pamatprincips ir aplams. Ja mēs nesaprotam, kas ir nepareizi aktīvajā ķermeniskajā līmenī, problēma nevar tikt atrisināta. Tāpat kā ja jūs nevarat noteikt slimību, vienkārša simptomu ārstēšana nepalīdzēs cilvēkam izveseļoties. Tas nav iespējams.

Tā mūsu Krišnas apziņas kustība nav ķermeniskajā dzīves līmenī. Tā ir kustība, kas balstīta uz dvēseles pamatprincipu. Kas ir dvēsele, kādas ir dvēseles vajadzības, kā dvēsele iegūs mieru, būs laimīga. Tad viss būs ļoti labi.