LV/Prabhupada 1046 - Izlemiet, Vai Iegūt Ķermeni, kas Spējīgs Dejot, Runāt & Spēlēties ar Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Décidez si vous souhaitez obtenir un corps qui sera capable de danser, parler et jouer avec Krishna
- Prabhupāda 1046


750712 - Lecture SB 06.01.26-27 - Philadelphia

Nitāi: "Kā Adžāmils tā pavadīja savu dzīvi, pieķēries savam dēlam, pienāca viņa nāves brīdis. Tajā laikā viņš sāka domāt par savu dēlu nez jebkādām citām domām."

Prabhupāda:

bhuñjānaḥ prapiban khādan
bālakaṁ sneha-yantritaḥ
bhojayan pāyayan mūḍho
na vedāgatam antakam
(SB 6.1.26)

Tātad vartamāna. Visi atrodas noteiktu apstākļu ietekmē. Šī ir materiālā dzīve. Es atrodos noteiktā apziņas līmenī, jums ir noteikts apziņas līmenis - visiem. Saskaņā ar materiālās dabas īpašībām, musm ir dažāda uztvere par dzīvi un dažādi apziņas līmeņi. To sauc par materiālo dzīvi. Mēs visi sēžam šeit, ikvienam no mums ir citāda apziņa. Galvenokārt tā domāta jutekļu apmierināšanai. Materiālā dzīve nozīmē, ka visis plāno: "Es dzīvošu šādi. Es pelnīšu naudu šādi. Es baudīšu šādi." Visiem ir programma.

Adžāmilam arī bija programma. Kāda bija viņa programma? Tā kā viņš bija ļoti pieķēries savam jaunākajam dēlam, visa uzmanība bija vērsta uz viņu, kā bērns staigā, ēd, kā viņš runā, dažkārt viņš to sauca, citkārt baroja, domās viņš bija iegrimis bērna darbībās. Iepriekšējā pantā mēs jau esam apsprieduši: bhuñjānaḥ prapiban khādan bālakaṁ sneha-yantritaḥ bhojayan pāyayan mūḍho na vedāgatam antakam (SB 6.1.26). Ne tikai Adžāmils, visi iegrimuši noteikta veida apziņā. Un kas tādēļ notiek? Kā attīstās apziņa? Tiek teikts, sneha-yantritaḥ. Sneha nozīmē pieķeršanās. "Par pieķeršanos sauktas iekārtas ietekmēts." Ikvienu ietekmē šī iekārta. Ķermenis ir iekārta. Un to darbina daba. vadības norādījumus dod Visaugstais Kungs. Mēs vēlējāmies baudīt noteiktā veidā, un Krišna mums devis noteikta veida ķermeni, jantru. Tāpat kā mums ir dažādi auto. Kāds vēlas Buik auto, kāds - Ševroletu, kāds - Ford. Tās jau ir. Līdzīgi ir ar mūsu ķermeni. Kāds ir Fords, Kāds ir Ševrolets, Kāds ir Buick, Krišna dod mums iespēju, "Tu vēlējies šādu auto jeb ķermeni. Sēdi un baudi."

Tāds ir mūsu materiālais stāvoklis. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Mēs aizmirstam. Pēc ķermeņa nomaiņas mēs aizmirstam, ko esam vēlējušies, kāpēc mums ir šāda veida ķermenis. Bet Krišna atrodas jūsu sirdī. Viņš neaizmirst. Viņš jums dod. Ye yathā māṁ prapadyante (BG 4.11). Jūs vēlējāties šādu ķermeni: jums tas ir. Krišna ir tik laipns. Ja kāds vēlas ķermeni, lai varētu ēst visu, Krišna dod viņas cūkas ķermeni, kas var ēst pat mēslus. Ja kāds vēlas ķermeni, ar kuru dejot kopā ar Krišnu, viņš iegūst tādu. No mums ir atkarīgs tas, vai iegūsiet ķermeni, ar kuru dejot kopā ar Krišnu, runāt ar Krišnu, spēlēties ar Krišnu. Jūs to varat iegūt. Un ja jūs vēlaties ķermeni, ar kuru ēst mēslus un urīnu, jūs to varat dabūt.