LV/Prabhupada 1053 - Tā Kā Jums Jāvada Sabiedrība, Tas Nenozīmē, ka Varat Aizmirst Īstenību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tā Kā Jums Jāvada Sabiedrība, Tas Nenozīmē, ka Varat Aizmirst Īstenību
- Prabhupāda 1053


750522 - Conversation B - Melbourne

Prabhupāda: Jūsu ķermenis, jūs, viss pieder Dievam. Šis ķermenis ir materiāls ķermenis. Šī materiālā enerģija, zeme, ūdens, gaiss, uguns - viss pieder Dievam. Šī jūra pieder Dievam, ūdenim, plašiem ūdeņiem. Jūs neesat radījis, ne arī to paveicis jūsu priekštecis. Šis ķermenis veidots no zemes, ūdens, gaisa, uguns, pieciem elementiem. Arī ķermenis ir Dieva. Kamēr es esmu dvēsele, arī es esmu neatņemama Dieva daļiņa. Viss pieder Dievam. Tā ir Krišnas apziņa. Mēs aplami apgalvojam, ka tas ir mūsu. Tā ir maija. Maija nozīmē, ka tas tā nav. Tāda ir maijas nozīme.

Madhuvīša: Šrīla Prabhupāda, uzskats, ka viss pieder Dievam, nedarbojas, ja vien visi nav droši, ka Dievam pieder viss.

Prabhupāda: Tad visi var būt traki. Tas nemaina faktu. Ja kāds trakais ienāk iztabā un cīnās, ka ir īpašnieks, lai vācamies prom, tas nebūt nav tiesa.

Raimonds Lopezs: Es varu saprast, zināt, jūs runājāt par jūru un tā tālāk. Bet tā ir cilvēku lietošanai.

Prabhupāda: Lietošanai. Jūs varat izmantot. Tena tyaktena bhuñjīthāḥ (Īša 1.). Tāds ir Vēdu norādījums. Lietojiet to, kas jums dots. Tāpat kā vienam džentlmenim ir pieci dēli. Viņš vienam dēlam dod īpašumu, otram to, tas var izmantot šo. Bet dēliem jāatzīst, ka tas ir tēva īpašums, ko viņš mums iedevis. Līdzīgi Vēdu šāstrās teikts, ka viss pieder Dievam, lai arī ko Viņš jums būtu devis, jūs to varat izmantot. Nepiesavinieties citus.

Raimonds Lopezs: Bet ja Viņš devis... Jūs teicāt, ka ja Viņš jums kaut ko devis, ka nevajag aizskart cita īpašumu, bet ir noteiktas lietas, kas ir vienam vai vairākiem cilvēkiem, par kurām, es domāju, patiesi var teikt, ka...

Prabhupāda: Sākotnēji mums jāpieņem, ka viss pieder Dievam. Tāpat kā tēvs un dēli. Dēlam jāzina, ka tas ir tēva īpašums. Tās ir īstas zināšanas. Lai ko tēvs viņiem būtu devis, izmanojiet. Kāpēc man jaizskar tas, ko mans otrs brālis saņēmis no tēva? Tas ir veselais saprāts. "Kāpēc man jācīnās ar savu otru brāli? Mans tēvs devis viņam šo īpašumu, lai viņš to izmanto, un to, ko viņš devis man, izmantošu es. Kāpēc man jāpiesavinās viņa īpašums?" Tas ir veselais saprāts.

Raimonds Lopezs: Es varu saprast, kad sakāt, lai nepiesavināmies citu īpašumu. Un es uzskatu, ja pareizi saprotu, jūs sakāt, ka, ja jums ir kaut kas, ja kāds jums kaut ko devis un kāds cits to vēlas, ļaujiet viņam. Es to varu saprast. Bet vai reizēm nepienāk brīdis, kad tā vai cita iemesla dēļ jūs nevēlaties, lai viņš to izmantotu?

Prabhupāda: Es nevēlos izmantot man iedalīto?

Madhuvīša: Viņš saka, ka, ka kāds nevēlas... Ja jūs nevēlaties, lai kāds izmantotu to, kas man pieder. Ja kāds ar varu paņem...

Prabhupāda: Nē, tas ir kas cits.

Ramonds Lopezs: Var rasties situcācija, kad tāvai cita iemesla dēļ jūs nevēlētos, lai kāds izmantotu to, ko izmantojat jūs. Jūs tobrīd varētu to izmantot pats. Šāda situācija var rastoes, ka nevēlaties...

Madhuvīša: Mēs uzskatām, ka viss pieder Dievam. Ja kāds cits tam netic un mēģina izmantot to, kas...

Prabhupāda: Tas ir nepareizi, es teiktu. Tā ir nepareiza uztvere.

Vollijs Stobes: Nu, kā jūs atrisināt situāciju... Ja viss pieder Dievam, mums jāvada sabiedrība, un...

Prabhupāda: Bet jūs neaizmirstat, ka viss pieder Dievam. Tā kā jums jāvada sabiedrība, tas nenozīmē, ka jūs aizmirstat īstenību.

Raimonds Lopezs: Es šādai idejai nebūt neiebilstu. Bet mūsu sistēmai, kurā darbojamies, ir dažādi priekšstati.

Prabhupāda: Tas jālabo.

Raimonds Lopezs: Jālabo, atvainojiet?

Prabhupāda: Jālabo.

Madhuvīša: Jālabo.