LV/Prabhupada 1061 - Šajā Bhagavad-gītā Tiek Salīdzinātas Piecas Dažādas Patiesības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

In this Bhagavad-gita the Subject Matter is Comprehending Five Different Truths - Prabhupāda 1061


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kungs Krišna ierodas, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati (BG 4.7), lai nostiprinātu īsto dzīves iemeslu. Kad cilvēks aizmirst īsto dzīves jēgu, cilvēka dzīves misiju, to sauc par dharmasja glānih, cilvēka nepareizu darbību. Tādos apstākļos no daudziem cilvēkiem, kas atmostas, saprotot savu stāvokli, tādam cilvēkam tiek pavēstīta Bhagavad-gīta. Mūs gluži kā aprijusi neziņas tīģeriene, un Kungs Savā bezcēloņu žēlastībā pār dzīvajām būtnēm, īpaši cilvēkiem, teicis Bhagavad-gītu, padarot Savu draugu Ardžunu par mācekli. Ardžuna noteikti bija Kunga Krišnas biedrs, tādēļ pārāks par visa veida neziņu. Tomēr Ardžuna bija nezinošs Kurukšetras kaujas laukā, lai uzdotu jautājumus par dzīves problēmām Visaugstajam Kungam, lai Kuns varētu izskadrot ieguvumus cilvēku nākotnes paaudzēm, lai iez lai viņa cilvēka dzīves misija būtu pilnīga. Bhagavad-gīta aptver piecas dažādas patiesības. Pirmā - kas ir Dievs. Tā ir sākotnējā Dieva zinātnes apmācība. Šeit izskaidrota šī Dieva zinātne. Nākamais ir dzīvo būtņu, dzīvu, sākotnējais stāvoklis, Īšvara un džīva. Kungs, Visaugstais Kungs, tiek saukts par īšvaru. Īsvara nozīmē kontrolētājs, bet džīva, dzīvās būtnes, ir... Džīvas, dzīvās būtnes, nav īšvara jeb kontrolētāji. Tās ir kontrolētās. Mākslīgi, ka saku, ka "es esmu brīvs, neesmu neviena varā", tā nav saprātīga cilvēka pazīme. Dzīvo būtni kontrolē visādos veidos. Vismaz saistītajā dzīvē. Bhagavad-gītas temapts ietver īšvaru, visaugsto kontrolētāju, par kontrolētajām dzīvajām būtnēm, par prakriti, dabu, materiālo dabu. Tālāk laiku, visa Visuma pastāvēšanas ilgumu, materiālās dabas izpausmēm, laika ilgumu, mūžīgo laiku. Un karmu je darbību. Viss visā Visumā, visā kosmiskajā izpausmē ir pilns dažādām darbībām. Īpaši dzīvās būtnes darbojas dažādi. Mums no Bhagavad-gītas jāmācās, kas ir Dievs, džīva, kas ir visas šīs dzīvās būtnes, prakriti, kas ir kosmiskā izpausme, kā to kontrolē laiks, kādas ir šīs darbības. No šiem pieciem tematiem Bhagavad-gītā apstiprināts, ka Visaugstais Dievs jeb Krišna, jeb Brahmans, jeb Paramātma... Varat saukt, kā vēlaties. Bet visaugstais kontrolētājs. Ir Augstākais kontrolētājs. Visaugstais kontrolētājs ir pats dižākais. Dzīvās būtnes īpašību ziņā ir kā visaugstais kontrolētājs. Kā augstākais kontrolētājs, Kungs, kam ir vara pār visiem Visuma notikumiem, pār materiālo dabu, ... Tas tiks izskaidrots tālākajās Bhagavad-gītas nodaļās - materiālā daba nav neatkarīga. Tā darbojas pēc Visaugstā Kunga pavēles. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). "Šī materiālā daba darbojas pēc Maniem noteikumiem," mayādhyakṣeṇa, "Manā pārvaldībā".