MK/Prabhupada 0015 - Јас не сум ова тело

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Јас не сум ова тело
- Prabhupāda 0015


Lecture on BG 9.34 -- New York, December 26, 1966

Постојат шест симптоми на претставување, на присуството на душата. Растот е еден од најважните. Така, растот. Штом душата е надвор од ова тело, нема повеќе растење. Ако детето умре, ох, нема да има растење. Ох, родителите ќе речат, тоа е бескорисно. Фрли го. Така слично, Господ Кришна му го даде првиот пример на Арџуна, дека "Не мисли дека духовната искра која е во телото, поради чие присуство, телото расте од детство во момчештво, од момчештво во младост, од младост во старост. Па затоа, кога ова тело станува бескорисно, незабележливо, душата се откажува од ова тело." Vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (БГ 2.22). Исто како што ние се откажуваме од старата облека и земаме друга нова облека, слично на тоа, ние прифаќаме друго тело. И прифаќаме друго тело не според мојот избор. Дека изборот зависи од законот на природата. Дека изборот зависи од законот на природата. Вие не можете да кажете во времето на смртта, но можете да мислите за тоа. Може да кажете дека, сакам да кажам, индивидуалноста и тој избор е се тука. Yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante kalevaram (БГ 8.6). Само, во времето на твојата смрт, вашиот менталитет, како вашите мисли ќе се развиваат, вие ќе го добиете следното раѓање според тоа тело. Така, интелигентен човек, кој не е луд, тој треба да разбере дека јас не сум ова тело. Прво. Јас не сум ова тело. Потоа, тој ќе разбере што е неговата должност? Ох, како духовна душа, што е неговата должност?

Негова должност е, тоа се наведува во Бхагавад-гита во последниот стих на Деветтата Глава, дека должност е man-manā bhava (БГ 9.34). Ти размислуваш за нешто. Секој од нас, отелотворени, размислуваме за нешто. Без размислување, за момент, не можете да останете. Тоа не е возможно. Значи ова е должност. Размислувајте за Кришна. Размислувајте за Кришна. Ќе мора да размислувате за нешто. Така, што е лошо, ако размислувате за Кришна? Кришна има толку многу активности, толку многу книги и толку многу нешта. Кришна доаѓа тука. Имаме томови и томови од книги. Ако сакате да размислувате за Кришна, ние може да ви дадеме многу книги што не може да ги завршите целиот свој живот, иако ги читате дваесет и четири часа. Така, да се размислува за Кришна, тоа доволно. Размислувај за Кришна. Man-manā bhava. Ох, јас можам да размислувам за тебе.

Исто како лице кое му служи на некој газда. Ох, тој секогаш мисли на газдата. Ох, јас мора да бидам таму во девет часот, инаку газдата ќе биде незадоволен. Тој размислува со некоја цел. Таков вид на размислување не е добар. Потоа, поради тоа, тој вели, bhava mad-bhaktaḥ (БГ 9.34). "Ти само размислувај за Мене со љубов". Кога господарот, кога, мислам, кога слугата мисли на господарот, тоа не е љубов. Тој размислува за фунта-шилинг-пени. "Бидејки ако јас не отидам во мојата канцеларија, во девет часот, ох, ќе задоцнам и јас ќе изгубам два долари." Поради тоа, тој размислува, не за господарот, тој размислува за фунта-шилинг-пени. Така, тој вид на размислување нема да те спаси. Поради тоа, Тој вели, bhava mad-bhaktaḥ. "Ти само стани Мој посветеник. Потоа, твоето размислување за Мене ќе биде добро." И што е тоа бхакти? Mad-bhaktaḥ.

Предаден... Предаденост значи служење. Mad-yājī (БГ 9.34). Ти му служиш на Господ. Исто како што сме ние тука ангажирани секогаш. Секогаш кога ќе дојдеш ќе не најдеш ангажирани во некоја служба. Така, ние имаме направено некоја служба. Само за да размислуваме за Кришна.