MK/Prabhupada 0033 - Името на Махапрабху е Patita-pavana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Името на Махапрабху е Patita-pavana
- Prabhupāda 0033


Morning Walk -- October 4, 1975, Mauritius

Пуста Кришна: Владите денес ги поддржуваат најнасилните, грешни активности. Па, како е можно да се реформира општата маса на луѓе?

Прабхупада: Дали сакате да кажете дека владата е совршена?

Пуста Кришна: Не.

Прабхупада: Па? Таа мора да се смени. Влада значи, во денешно време, сите се никаквеци. Тие се избрани од никаквеци и самите се никаквеци. Тоа е проблемот. Каде и да одите, ќе сретнете само никавеци. Manda. Дефиницијата е дадена, Manda. Дури и во нашиот камп има толку многу никавеци. Само видете го извештајот. Дури и тие се дојдени да бидат реформирани, тие се никаквеци. Тие не можат да се откажат од своите лоши навики. Поради тоа се генерализира, Manda: "сите лоши." Но, само разликата е што во нашиот камп лошите се реформираат; надвор нема реформирање. Тука постои надеж за нив да бидат добри, но надвор не постои надеж. Тоа е разликата. Инаку, сите се лоши. Без никаква дискриминација, може да се каже. Mandāḥ sumanda-matayo (ШБ 1.1.10). Сега, како владата ќе биде добра? Таа е исто така лоша. Името на Махапрабху е Patita-pāvana; Тој ги ослободува сите лоши луѓе. Во Кали-југа воопшто нема добри луѓе - сите се лоши. Треба да станете духовно силни за да се справите со сите лоши луѓе.