MK/Prabhupada 0057 - Чистење на срцето

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Чистење на срцето
- Prabhupāda 0057


Lecture on SB 6.1.34-39 -- Surat, December 19, 1970

Реватинанда: Ние секогаш го поттикнуваме пеењето на Харе Кришна, дали е тоа така? Прабхупада: Да. Тоа е единствениот метод во ова доба. Со пеење на Харе Кришна, нечиј ... Резервоарот за разбирање ќе биде исчистен. И тогаш тој може да прими, тој може да го прими духовното знаење. Без чистењето на срцето многу е тешко да се разбере и прими духовното знаење. Сите овие реформаторски мерки - brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha - тие се едноставно методот на чистењето. И бхакти е, исто така, метод за чистење, видхи-бхакти. Но, со ангажирањето во обожавање на Божествата, вие исто така се чистите. Tat-paratve... Sarvopādhi... Како што станувате просветлени или напредни во разбирањето дека сте вечен слуга на Кришна, вие станувате очистени. Вие станувате прочистени. Сарвопадхи значи дека не ... Сарвопадхи. Вие се обидувате да го елиминирате неговиот upādhi, неговото име, дека „Јас сум Американец", „Јас сум Индиец", „Јас сум ова", „Јас сум тоа". На овој начин, кога ќе станете целосно ослободени од овој телесен концепт на животот, тогаш нирмалам. Вие станувате nirmala, незагаден. И многу долго овој концепт на живот се случува дека „Јас сум ова", „Јас сум тоа", „Јас сум тоа", вие се уште сте во ... Sa bhaktaḥ prakṛtaḥ smṛtaḥ. (настрана :) Седнете правилно, не така. Sa bhaktaḥ prakṛtaḥ smṛtaḥ. Arcāyām eva haraye... Дури и во овој процес, кога сте ангажирани во обожување на Божествата, arcāyām haraye yat-pūjām śraddhāyehate, со голема посветеност го правите тоа, но na tad bhakteṣu cānyeṣu, но вие немате сочувство кон другите или не знаете што е позицијата на посветеникот, тогаш sa bhaktaḥ prakṛtaḥ smṛtaḥ: „Тој се нарекува материјален посветеник, материјален посветеник". Затоа мораме да се воздигнеме од материјалното ниво на посветеност на второ ниво, кога можете да разберете што е посветеник, што е непосветеник, што е Бог, што е атеист. Овие дискриминации се таму. А во парамахамса фазата не постои таква дискриминација. Гледате дека сите се ангажирани во служба на Господ. Не му завидувате никому, не гледате ништо, никого. Но, тоа е друга фаза. Ние не треба да имитираме, да се обидуваме да имитираме, но може да знаеме дека парамахамса е највисоко ниво на совршенството. Како проповедници треба да истакнеме ... Исто како што му реков на момчево: „Седи вака". Но, парамахамса нема да каже. Парамахамса, тој гледа: „Тој е добар". Тој гледа. Но, не треба да го имитираме парамахамсата. Бидејќи сме проповедници, ние сме учители, не треба да имитираме парамахамса. Мораме да го кажеме вистинскиот извор, вистинскиот курс. Реватинанда: Мора да сте на повисоко ниво од парамахамса, Прабхупада. Прабхупада: Јас сум попаднат од тебе. Јас сум попаднат од тебе. Реватинанда: Вие сте толку добри. Вие сте парамахамса, но сепак ни проповедате нас. Прабхупада: Не, јас сум попаднат од тебе. Јас сум најпаднатото од сите суштества. Јас едноставно се обидувам да ја извршам наредбата од мојот духовен учител. Тоа е се. Тоа треба да биде работа на сите. Дадете го најдобро. Дадете го најдоброто од себе за да го постигнете повисок ред. Тоа е најбезбедниот начин на напредување. Човек може да биде на најниско ниво, но ако се обиде да ја изврши должноста што му е доверена, тој е совршен. Тој може да биде на најниско ниво, но бидејќи тој се обидува да ја изврши должноста што му е доверена, тогаш тој е совршен. Тоа е се зема во предвид.