MK/Prabhupada 0056 - Има дванаесет авторитети спомнати во шастрите

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Има дванаесет авторитети спомнати во шастрите
- Prabhupāda 0056


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

śrī-prahrāda uvāca kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha durlabhaṁ mānuṣaṁ janma tad apy adhruvam arthadam (ШБ 7.6.1) Ова е Прахлада Махараја. Тој е еден од авторитетите во свесноста за Кришна. Има дванаесет авторитети спомнати во шастрите: svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ prahlādo janako bhīṣmo balir vaiyāsakir vayam (ШБ 6.3.20) Ова е изјавата на Јамараџ во врска со авторитетие од дхарма. Дхарма значи бхагавата-дхарма. Мислам дека вчера ви објаснував, дхарма значи бхагавата. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ (ШБ 6.3.19). Исто како кога нашиот господин Врховен Судија дава правна пресуда, така да законот да не може да се прави од обичните луѓе или било кој бизнисмен, не. Законот може да се прави само од државата, од владата. Никој не може да го прави. Тоа не ќе ... Ако во високиот суд, ако некој се изјасни, „Господине, јас си имам свој закон,“ господинот судија нема да прифати. Слично, дхарма не можеш да ја направиш. Или си многу голем човек... Дури и Врховниот Судија, не може да го прави законот. Слично, дхарма значи бхагавата-дхарма. и другите таканаречени дхарми, тие не се дхарми. Тие нема да се прифатат. Исто така, законот направен кај вас дома, нема да се прифати. Така, dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ ([[Vanisource:SB 6.3.19|ШБ 6.3.19). и што е bhagavat-praṇītaṁ дхарма? Ова е кажано во Бхагавад гита, ние сите знаеме. Тој дојде, Кришна дојде. Неговата мисија беше dharma-saṁsthāpanārthāya, за воспоставување на религиозните принципи, повторно воспоставување. Dharmasya glānir bhavati bhārata. Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata (БГ 4.7). Понекогаш има glāni, несогласување во однос на спорведување на принципите на дхарма. Во тоа време, Кришна дојде. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (БГ 4.8). Yuge yuge sambhavāmi. Оваа дхарма, Кришна не дојде да ги преуреди таканаречените дхарми: Хиндуска дхармата, Муслиманската дхарма, Христијанската дхарма, Будистичката дхарма. Не. Според Шримад Бхагаватам, се вели, dharmaḥ projjhita-kaitavo (ШБ 1.1.2). Дхармата која е од типот на измамнички процес, таков вид на дхарма е projjhita. Prakṛṣṭa-rūpeṇa ujjhita, значи е исфрлен, или шутнат надвор. Вистинската дхарма е бхагавата-дхарма, вистинска дхарма. Затоа Прахлада Махараџа рекол, kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha (ШБ 7.6.1). Всушност, дхарма значи Бог, нашата врска со Бога. и делување според таа врска, така да можеме да ја достигнеме крајната цел во животот. Тоа е дхарма.