MK/Prabhupada 0070 - Управувајте Добро

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Управувајте Добро
- Prabhupāda 0070


Room Conversation -- April 22, 1977, Bombay

Држите се до своите принципи и погледнете нашето ГБЦ е многу внимателно. И тогаш се ќе се продолжи, дури и кога нема да бидам присутен. Сторете го тоа. Тоа е моето барање. Следете го она малку, што ве научив и никој нема да биде тажен. Никаква маја, нема да ви може ништо. Кришна ни дава доволно и нема да има недостаток на пари. Печатете ги книгите и продавајте ги. Се е тука. Имаме добро засолниште, насекаде низ светот. Имаме приход. Држете се до нашите принципи, следете... Дури и јас изненадно да умрам ќе бидете во состојба да управувате. Тоа е се. Тоа јас го сакам. Управувајте добро и направете Движењето да напредува ( оди напред ). Уредете го тоа. Немојте да назадувате. Бидете внимателни. Āpani ācari prabhu jīveri śikṣāya.