MK/Prabhupada 0099 - Како да станете препознаени од Кришна

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Како да станете препознаени од Кришна
- Prabhupāda 0099


Lecture on BG 13.4 -- Bombay, September 27, 1973

Како што постојат различни класи на луѓе, иако се сите тие во Бомбај или во било кој друг град, слично, сите живи суштества, не се со ист квалитет. Некои од нив се во допир со материјалната одлика на врлина, некои од нив се во допир со материјалната одлика на страст и некои од нив се во допир со материјалната одлика на незнаење. Значи, оние кои се во незнаење, тие се како паднати во вода. Кога огнот ќе падне во вода, тој во потполност ќе се изгаси. А сувата трева, ако искра од оган падне на неа, искористувајќи ја сувата трева, огнот ќе се запали. Искрата повторно станува оган.

Слично на тоа, оние кои се во гуната на врлина, тие можат лесно да ја разбудат својата свесност за Кришна. Затоа, што во Бхагават Гита се вели: „Yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpām“. Зошто луѓето не доаѓаат во овој храм? Заради тоа што некои од нив се во големо незнаење. „Na māṁ duṣkṛtino mūḍhaḥ prapadyante narādhamāḥ“ (БГ 7.15). Тие не можат да дојдат. Оние кои едноставно се вклучени во грешни активности, тие не можат да ја ценат оваа свесност за Кришна. Тоа не е возможно. Но, таа можност е дадена секому. Ние им ласкаме: „Ве молиме дојдете овде. Ве молиме...“ Тоа е нашата должност во име на Кришна. Како што Кришна доаѓа лично да ја подучува Бхагавад Гита и да го замоли секого: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (БГ 18.66), нашата должност е иста.

Кришна многу го цени тоа: „Ох, овие луѓе работат во Моја корист. Не морам да одам таму. Тие ја презедоа Мојата должност“. Која должност ние ја превземаме. Ние едноставно им велиме на луѓето: „Ве молиме предајте се на Кришна“. Затоа сме Му многу драги. Кришна вели: „Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ“ (БГ 18.69). Нашата должност е како да станеме препознаени од Кришна. Ние не се оптеретуваме со тоа дали некој е преобратен во свесноста за Кришна. Нашата должност е да ласкаме, тоа е сè: „Драг господине дојди овде, види го Кришниното Божество, оддади почитување, земи прасадам и оди дома“. Но, луѓето не се согласуваат со тоа. Зошто? Всушност, оваа должност не може да биде превземена од страна на личности кои се преполни со грешни активности.

Затоа, Кришна вели: „Yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpām“. Оној кој во потполност завршил со своите грешни активности. Yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpāṁ janānāṁ puṇya-karmaṇām. Кој може да се ослободи од грешните активности? Оној кој секогаш се занимава со побожни активности. Ако сте секогаш вклучени во побожни активности, каква е можноста да сторите грешни активности? Затоа, најголемата побожна активност е пеењето на Харе Кришна Маха мантрата. Ако секогаш сте зафатени со Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, ако вашиот ум е секогаш вклучен во Свесноста за Кришна, тогаш нема простор други работи да дојдат во вашиот ум. Тоа е процесот на Свесноста за Кришна. Штом го заборавиме Кришна, маја ( илузијата ) е тука и веднаш сме заробени.