MK/Prabhupada 0135 - Не можете да ја процените староста на Ведите

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Не можете да ја процените староста на Ведите
- Prabhupāda 0135


Morning Walk -- October 5, 1975, Mauritius

Индиецот: Свамиџи, дали мислиш дека во Библијата, во врска со Адам, Адам е Брахма? Бил земен од индиската филозофија и ставен под друго име?

Прабхупада: Од историска гледна точка, да земен е, затоа што ведите ги изговорил Брахма, пред многу милиони години а Библијата е изговорена пред две илјади години. Што значи треба да го прифатиме оригиналот. Сите религиозни правци во светот се земени од Ведите, од различни делови. Затоа не се целосни. Библијата не е постара од две илјади години. Не можете да ја процените староста на Ведите, датираат милиони и милиони години наназад.