MK/Prabhupada 0143 - Постојат милиони и трилиони универзуми

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Постојат милиони и трилиони универзуми
- Prabhupāda 0143


Sri Isopanisad, Mantra 13-15 -- Los Angeles, May 18, 1970

„О мој Господе, одржувателу на сè што е живо, Твоето вистинско лице е прекриено со Твојот заслепувачки сјај. Те молам тргни ја таа прекривка и покажи му Се на твојот чист бхакта". Ова е Ведски доказ. Оваа Ишопанишад е Веда, дел од Јаџур Веда. Овде се вели: hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam mukham. Исто како сонцето. Таму има...на сончевата планета има преовладувачко Божество чие име е Вивасван. Оваа информација ја добивме од Бхагавад Гита: Vivasvān manave prāha. На секоја планета има преовладувачко Божество. Исто како на оваа планета, ако не Божество, тогаш има некој претседател. Претходно имало само еден крал на оваа планета, сè до Махарај Парикшит. Имало еден крал...Имало само едно знаме што владее на целата планета. Слично на тоа, на секоја планета има преовладувачко Божество. А тука се вели дека севишното, главно Божество е Кришна, на највисоката планета во духовното небо. Ова е материјалното небо. Во материјалното небо ова е еден од универзумите. Постојат милиони и трилиони универзуми. А во овој универзум постојат милиони и трилиони планети. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (Bs. 5.40). Jagad-aṇḍa. Jagad-aṇḍa значи универзум. Aṇḍa: овој цел универзум е како јајце. Koṭi. Koṭi значи стотици и илјадници. Во брахмаџјотито има стотици и илјадници вакви универзуми, а во овој универзум има стотици и илјадници планети. Слично на тоа, во духовното небо исто така има стотици и илјадници, неограничен број на Ваикунтха планети. На секоја Ваикунтха планета владее Севишната Божја Личност. Освен на Кришнината планета на сите други Ваикунтха планети владее Нарајана, и секој Нарајана има различно име. Некои од тие имиња ги знаеме. Како што ги изговараме Прадјумна, Анирудха, Санкаршана...Знаеме само дваесет и четири имиња, но постојат и многу други. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33).

Овие планети се прекриени со сјајот на брахмаџјотито. И тука молитвата е: hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam. Апихитам значи прекриен. Исто како што не можете да ја видите сончевата планета заради заслепувачкиот сјај, слично е и со Кришнината планета - овде имате слика. Од Кришнината планета доаѓа сјајот. Што значи човек треба да се пробие преку тој сјај. За тоа е оваа молитва: Hiraṇmayena pātreṇa satyasya. Апсолутната Вистина - Кришна, Неговата планета е прекриена со сјајот на Брахманот. Затоа посветеникот се моли: „Те молам тргни го. Растерај го за да можам навистина да Те видам". Брахмаџјоти, мајавади филозофите не знаат дека над брахмаџјотито има нешто. Тука е Ведскиот доказ дека брахмаџјотито е како златен сјај. Hiraṇmayena pātreṇa. Тој го прекрива вистинското лице на Севишниот Господ. Tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu. „Ти си одржувателот. Те молам тргни го сјајот за да можеме да Те видиме каков што Си, Твоето лице".