MK/Prabhupada 0175 - Дхарма значи постепено чавките да се преобразат во лебеди

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0174
Следна страна - Видео 0176 Go-next.png

Дхарма значи постепено чавките да се преобразат во лебеди - Prabhupāda 0175


Lecture on SB 1.8.33 -- Los Angeles, April 25, 1972

Која било литература којашто не е поврзана со знаењето за Бога, tad, tad vayasam tirtham, е како местото каде што чавките се збираат за да уживаат. Каде чавките наоѓаат задоволство? На валкани места. А лебедите, белите лебеди, уживаат во убава, чиста вода кајшто има градина, птици. Дури и кај животните постојат поделби. Класа на лебеди и класа на чавки. Природна поделба. Чавката нема да оди кај лебедите. Лебедот нема да појде кај чавките. Слично, во човечкото општество има чавколики и лебедолики класи на луѓе. Лебедоликите класи на луѓе ќе дојдат овде бидејќи тука сè е чисто, убаво, добра филозофија, добра храна, добро образование, добра облека, добар ум, сè е добро. А чавколиката класа на луѓе ќе оди во таков и таков клуб, на таква и таква забава, на разголен танц, толку многу нешта. Разбирате. Ова движење за свесност за Кришна е наменето за онаа класа на луѓе коишто се како лебедите. Не за онаа што е како чавките. Но, можеме да ги преобразиме чавките во лебеди. Тоа е нашата филозофија. Оној кој бил чавка сега плива како лебед. Тоа можеме да го сториме. Тоа е добробитта од свесноста за Кришна. Кога лебедите ќе станат чавки, тоа е материјалниот свет. Кришна вели: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati (BG 4.7). Живото суштество е заробено во ова материјално тело и се обидува да ги задоволи своите сетила едно по друго тело, едно тело по друго. Тоа е неговата положба. Дхарма значи постепено чавките да се преобразат во лебеди. Како што еден човек може да биде мошне неписмен, некултурен, но може да се преобрази во образован, културен човек. Со едукација, со тренинг. Значи во човечкиот облик на живот постои таква можност. Не можам кучето да го истренирам да стане посветеник. Тоа е тешко. И тоа е возможно. Но јас немам таква моќ. Како што тоа го сторил Чеитанја Махапрабху. Кога минувал низ џунглата, Џариканда, тигрите, змиите, елените, сите животни станале посветеници. Тие станале посветеници. Она што било возможно за Чеитанја Махапрабху...Бидејќи Тој е самиот Бог. Може да стори сè. Ние не можеме. Но можеме да делуваме во човечкото општество. Не е важно колку е некој паднат. Ако ги следи нашите упатства може да се преобрази. Тоа се нарекува дхарма. Дхарма значи човек да се врати во својата изворна состојба. Тоа е дхарма. Може да постојат степени. Но, изворната положба е дека сме делче и честичка од Бога, и кога ќе сфатиме дека сме делче и честичка од Бога, тоа е вистинскиот став/нашата вистинска положба/ во животот. Тоа се вика brahma-bhuta (SB 4.30.20) стадиум, знаење/.разбирање за Брахманот и нашата истоветност со Него.