MK/Prabhupada 0192 - Да се извади целото човечко општество од полето на незнаење

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0191
Следна страна - Видео 0193 Go-next.png

Да се извади целото човечко општество од полето на незнаење
- Prabhupāda 0192


Lecture on SB 6.1.62 -- Vrndavana, August 29, 1975

Во Бхагавад гита е речено: „Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān, puruṣaṁ śāśvatam adyam“ (БГ 10.12). Кришна, Господ, е опишан како пуруша, а живите суштества се опишани како пракрити. „Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā, jīva-bhūto mahā-bāho yayedaṁ dhāryate jagat“ (БГ 7.5). Кришна објаснува. Постои материјална енергија и духовна енергија. Така, jīva-bhūta. Jīva-bhūta, живите суштества, тие се објаснети како пракрити и пракрити значи женска природа. А, Кришна е опишан како пуруша. Пуруша е уживател, а пракрити уживана. Немој да мислиш дека тоа „уживана“ едноставно значи секс. Не. „Уживана“ значи подреден, да ги извршува наредбите на пуруша. Ова е позицијата помеѓу Кришна и нас. Ние сме составен дел и честички, исто како рацете и нозете се составен дел и честички од телото. Должност на рацете и нозете е да ги извршуваат моите наредби. Ќе им кажам на нозете, „Одведете ме таму“. Тие ќе го направат тоа веднаш. Мојата рака - „Само земи го тоа“. Ќе го земам тоа. Раката ќе го земе тоа. Тоа е пракрити и пуруша. Пуруша нарачува, а пракрити ја извршува должноста. Ова е реално...не дека штом ќе речеме пракрити и пуруша, веднаш во прашање е секс. Не. Значи... Пракрити значи послушен, послушен на пуруша. Тоа е природен пат. Во западните земји, тие вештачки се обидуваат да бидат еднакви, но природно, тоа не е можно. И нема такво прашање, инфериорност или супериорност. Нема такво прашање. Исто како на почетокот, „yato vā imani bhūtāni jayante. Janmādy asya yataḥ“ (ШБ 1.1.1). Од каде започна оваа врска на пуруша и пракрити? Janmādy asya yataḥ. Тоа започна од Апсолутната Вистина. Така, Апсолутната Вистина е Радха-Кришна, истите пуруша и пракрити. Но, Радхарани е слугинка, служи. Радхарани е таков експерт, така што Таа секогаш го привлекува Кришна со Нејзината служба. Тоа е позицијата на Радхарани. Кришна се нарекува Мадана-Мохана. Тука е Вриндавана, таму е Мадана-Мохана, а Радхарани се нарекува Мадана-Мохана-Мохини. Кришна е толку привлечен...Ние сме привлечени од Купидон, а Кришна го привлекува Купидон. Затоа Неговото име е Мадана-Мохана. И Радхарани е толку возвишена, така што Таа го привлекува Кришна. Така да Таа е највозвишена. Во Вриндаван, луѓето вообичаено го пеат името на Радхарани повеќе отколку името на Кришна - „Џај Радхе“. Да, ако сакаш милост од Кришна, само обиди се да ја задоволиш Радхарани. Тоа е патот.

Тука е речено, mana madana-vepitam: „Умот беше вознемирен“. Ова вознемирување на умот ќе продолжи се додека човекот не е привлечен од Мадана Мохана. Ако ние не сме привлечени од Мадана Мохана, толку долго ние не сме биле привлечени од Мадана Мохана, ние мора да бидеме привлечени од Мадана, мадана-вепитам. Тоа е процесот. И се додека не можете да го контролирате умот, се додека не сте во состојба да го контролирате умот да не биде вознемирен од Мадана, тука не станува збор за ослободување или спасување. Крајната цел во животот е како да се ослободиме од овој материјален ангажман, повторувањето на раѓањето, смртта и троструките беди. Тоа е совршенство. Тие не знаат што е целта во животот, што е совршенството од животот, од целиот свет. Посебно во ова доба, луѓето се толку паднати што тие не знаат што им е целта во животот. Сите овие големи политички партии, филозофи, научници, тие немаат знаење. Тие се во незнаење. Тоа се нарекува илузија, во незнаење. Но, ние разбираме дека kṛṣṇa sūrya sama: „Кришна е како сонцето“. Kṛṣṇa sūrya-sama; māyā andhakāra: „Ова незнаење значи маја“.

kṛṣṇa sūrya-sama; māyā andhakāra
yāhāṅ kṛṣṇa, tāhāṅ nāhi māyāra adhikāra
(ЧЧ Мадхја 22.31)

„Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te“ (БГ 7.14). Ова е процесот.

Тоа е возвишена наука. Движењето за свесност на Кришна е највозвишено научно движење за да го извади целото човечко општество од полето на незнаењето.