MK/Prabhupada 0224 - Дигање на Вашата голема зграда на лоши темели

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Дигање на Вашата голема зграда на лоши темели
- Prabhupāda 0224


Arrival Address -- Mauritius, October 1, 1975

Филозофијата не е ментална шпекулација. Филозофијата е изворната наука од која сите други науки потекнуваат. Тоа е филозофија. Нашето движење за свесност за Кришна се труди да ги упати луѓето во оваа наука на науките за да разберат најпрвин: „Кој си ти? Дали си ова тело или нешто различено од телото?" Тоа е најважно. Доколку градите голема зграда, на погреѓни темели, нема да опстои. Ќе биде опасна. Модерната цивилизација се базира на оваа погрешна идеја дека: „Јас сум ова тело." „Јас сум индиец," „американец," „Јас сум хиндуист," „муслиман," „христијанин". Сите тие се телесни сфаќања на животот. „Затоа што го добив ова тело од христијански татко и мајка, затоа јас сум христијанин." Но јас не сум ова тело. „Затоа што го добив ова тело од хиндуистички татко и мајка, јас сум хиндуист." Но јас не сум ова тело. Затоа за духовен напредок ова е основниот принцип што треба да се сфати: „Јас не сум ова тело; јас сум духовна душа," ahaṁ brahmāsmi. Ова е ведско упатсво: „Обиди се да сфатиш дека си духовна душа; ти не си ова тело." Јогата се практикува само за да се сфати ова упатство. Yoga indriya saṁyamaḥ. Со контрола на сетилата, посебно умот... Умот управува со сетилата. Manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati (BG 15.7). Ние се бориме за опстанок со умот и сетилата, водени од лажната идентификација со телото. Доколку го сосредоточиме умот управувајќи со сетилата постепено ќе сфатиме. Dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ (SB 12.13.1). Јогиите медитираат на Севишната Личност - Вишну, и преку тој процес тие се себеспознаваат. Себеспознавањето е најважната цел на човечкиот живот. Почетокот на себеспонавањето е да сфатиме: „Јас не сум ова тело; јас сум духовна душа." Ahaṁ brahmāsmi. Овие нешта се убаво објаснети во Бхагавад Гита. Ако ја читаме Бхагавад Гита внимателно, под правилно водство, сè ќе ни се разјасни, без потешкотии, „Јас не сум ова тело, јас сум духовна душа. Моето делување се разликува од телесното сфаќање на животот. Никогаш нема да бидам среќен ако се поистоветувам со ова тело. Тоа е погрешен темел на знаењето." На овој начин, ако напредуваме, ќе сфатиме: ahaṁ brahmāsmi „Јас сум духовна душа." Тогаш од каде сум дојден? Сè е објаснето во Бхагавад Гита, дека духовната душа, Кришна вели, Бог вели: mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ: (BG 15.7) „Овие живи суштества се Мои делчиња и честички или мали искри." Како големиот и малиот оган, и двата се огнови, но големиот оган и малиот оган... Што се однесува до одликата на огнот, Бог и ние сме исти. Значи можеме да сфатиме, можеме да го проучуваме Бог проучувајќи се себеси. Тоа е исто така еден вид медитација. Но ќе стане совршена кога ќе разбереме дека: „Иако квалитативно јас сум делче од Бог или со исти одлики, сепак, Тој е голем, а јас сум мал." Тоа е совршено сфаќање. Ану - Вибху; Брахман - Пара-Брахман; Ишвара - Парамешвара, ова е совршено сфаќање. Затоа што сме квалитативно исти не значи дека јас сум Севишниот. Во ведите е речено: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Ние сме нитја - вечни; Бог е исто така вечен. Ние сме живо битие; Бог е исто така живо битие. Но Тој е главното живо битие; Тој е главниот вечен. Ние сме исто така вечни, но не сме главни. Зошто? Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Како што нам ни треба лидер, слично на тоа, Тој е врховниот лидер. Тој е одржувачот. Тој е провидението. Тој ги снабдува сите со сè што им е потребно. Знаеме дека има слонови во Африка. Кој ги снабдува со храна? Постојат милиони мравки во дупката на твојата соба. Кој ги храни нив? Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kaman. На овој начин ако се спознаеме себеси, тоа е себеспознавање.