MK/Prabhupada 0275 - Дхарма значи должност

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Дхарма значи должност
- Prabhupāda 0275


Lecture on BG 2.7 -- London, August 7, 1973

Гуру е Кришна. Еве го примерот даден од Арџуна. Pṛcchāmi tvām. Што е тоа твам? Кришна. „Зошто Ме прашувате?“ Dharma-sammūḍha-cetah (БГ 2.7). „Јас сум збунет во моите должности, дхарма.“ Дарма значи должност. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (ШБ 6.3.19). Sammūḍha-cetāḥ. „Што треба да направам?“ Yac chreyaḥ. „Што всушност е моја должност?“ Шрејах. Шрејах и прејах. Прејах ... Тие се две работи. Преја значи тоа што ми се допаѓа веднаш, многу убаво. Шреја значи крајна цел. Тие се две работи. Исто како дете што сака да игра цел ден. Тоа е детска природа. Тоа е шреја. Преја значи дека тој мора да се школува, така што во иднина неговиот живот ќе се среди. Тоа е преја и шреја. Значи, Арџуна не бара преја. Тој бара упатства од Кришна не со цел да биде потврдена неговата шреја. Шреја значи дека веднаш тој си помислил: „Ќе бидам среќен со тоа што нема да се борам, не со убивање на моите роднини.“ Тој, размислувал како дете. Шреја. Но, кога се освестил ... Не всушност свесност, бидејќи тој е интелигентен. Тој побарал преја, ух, шреја. Yac chreyaḥ syāt. „Што е, всушност, мојата крајна цел на животот?“ Yac chreyaḥ syāt. Yac chreyaḥ syāt niścitam (БГ 2.7). Niścitam значи постојан, без никаква грешка. Niścitam. Во Бхагавата, тоа се вика нишчитам. Niścitam значи дека немате направено истражување. Тоа веќе е средено. „Ова е одлуката.“ Бидејќи ние, со нашиот мал мозок, не можеме да дознаеме што е вистинскиот нишчитам, постојана шреја. Тоа ние не го знаеме. Тоа треба да прашате од Кришна. Или негов претставник. Така стојат работите. Yac chreya syāt niścitaḥ brūhi tan me. Па ... „Ве молам, зборувајте ми за тоа.“ „Зошто да разговарам со тебе?“ Тука вели: śiṣyas te 'ham (БГ 2.7). „Сега те прифаќам како мој гуру. Јас сум Твојата шишја." Шишја значи: „Што и да речеш, ќе прифатам.“ Тоа е шишја. Шишја зборот доаѓа од śas-dhātu. Śas-dhātu. Śāstra. Шастра. Śāsana. Śiṣya. Овие се од ист корен. Śas-dhātu. Шас-дхату значи правило, владеење. Затоа можеме да владееме на различни начини. Можеме да владееме, станувајќи шишја на вистински гуру. Тоа е шас-дхату. Или можеме да владееме со шастра, оружје. Исто како што царот има оружје. Ако не ги следите упатствата на царот или упатствата на владата, тогаш има полициски сили, воена сила. Тоа е шастра. И таму има шастра исто така. Шастра значи книга, списи. Исто како Бхагавад-гита. Сè е таму. Значи, мораме да владееме, или со шастра, шастра или гуру. Или да станеме шишја. Затоа се вели: śiṣyas te 'ham (БГ 2.7). „Јас доброволно ... Јас ти се предавам Тебе.“ „Сега станавте шишја. Кој е доказот дека сте стананале Моја шишја?“ Śādhi māṁ tvāṁ prapannam. „Сега целосно се предавам.“ Prapannam.