MK/Prabhupada 0357 - Сакам да започнам револуција против оваа Безбожна револуција

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Сакам да започнам револуција против оваа Безбожна револуција
- Prabhupāda 0357


Morning Walk -- December 11, 1973, Los Angeles

Прабхупада: Моето здравје не е секогаш добро. Сеедно, зошто јас и понатаму се обидувам ? Тоа е мојата амбиција. Сакам да започнам, една револуција. Нивната безбожна цивилизација, против безбожната цивилизација. Тоа е мојата амбиција. Америка ќе биде, најдобрата едуцирана личност во тој правец и да води и да постане лидер. Тие се веќе лидер, но сега мора да постанат вистински лидер, за да целиот свет биде среќен. Да можам, да дадам насока. Ако, најдобрите Американски господа дојдат, кај мене, можам да им дадам насока, како да постанат светски лидери. Вистински лидери, не лажни лидери. Затоа, што Бог дал толку многу поволности, толку многу работи. И ова движење започна во Америка. Го започнав ова движење од Њујорк. И треба да биде сфатено, многу сериозно од владата. ( пауза ) Хрдајананда: Велите дека Америка е најважна? Прабхупада: Да. Хрдајананда: Вие мислите... Прабхупада: Затоа, дојдов во вашата земја... Хрдајананда: Значи, можеби... Прабхупада: ....бидејќи сте најважни. Сега, вие морате...Под моето водство, вие мора да бидете многу важни, не лажно важни. Хрдајанда: Значи, можеби би требал да останам овде и да проповедам. Прабхупада: Ах? Хрдајанда: Ако е толку важно, мислам дека можеби би требал да останам овде и да му помогнам на Рупануги. Прабхупада: Да. Трансформирајте ја вашата цела нација, направете ја свесна за Господ, затоа што сте објавиле во Уставот: „Во Бога веруваме“. Сега тоа мора да го прифатат, многу сериозно. Што значи тоа во „Бог“? Што значи тоа „веруваме“? Ти земи ја таа пропаганда. Ние тоа навистина го работиме. Ние веруваме во Бога и затоа сме го жртвувале цел свој живот за Бог. Тоа значи верба во Бога. Не тоа, пушењето е во салонот, а ти тогаш веруваш во Бога. Не таква верба. Вистинска верба.