MK/Prabhupada 0915 - Садху е Моето срце, и јас сум исто така срцето на Садху

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0897
Следна страна - Видео 0973 Go-next.png

Садху е Моето срце, и јас сум исто така срцето на Садху
- Prabhupāda 0915


730421 - Lecture SB 01.08.29 - Los Angeles

Посветеник: Превод: „ О, Господи, никој не може да ги разбере твоите трансцендентални забави кои се чини дека се човечки, и така залажуваат. Немате конкретен предмет на наклоност, ниту пак имате предмет на завист. Луѓето само замислуваат дека Вие сте делумен.“ Прабхупада: Господ вели во Бхагавад-гита: paritrāṇāya sādhūnām vināśāya ca duṣkṛtām (БГ 4.8). Две цели. Кога Бог ќе се инкарнира, Тој има две мисии. Едната мисија е paritrāṇāya sādhūnām, и vināśāya ... Едната мисија е да донесе верни посветеници, садхуи. Садху значи свето лице. Садху ... Јас објаснив неколку пати. Садху значи посветеник. Садху не значи чесно или нечесно, морално или неморално. Нема никаква врска со материјалните активности. Тоа е едноставно духовно, садху. Но, понекогаш извлекуваме, "садху", материјална добрина на личноста, моралност. Но всушност "садху" има значење на трансцендентално ниво. Оние кои се занимаваат со посветена служба. Sa guṇān samatītyaitān (БГ 14.26). Садху е трансцендентален за материјалните квалитети. paritrāṇāya sādhūnām (БГ 4.8). paritrāṇāya значи да се испорача. Сега, ако садху е веќе испорачан, тој е на трансцендентално ниво, тогаш каде е потребата да го испорачаме? Ова е прашањето. Затоа се користи овој збор, viḍambanam. Тоа е збунувачко. Тоа е контрадикторно. Изгледа дека е контрадикторно. Ако садху е веќе испорачан... Трансценденталната положба значи дека тој веќе не е под контрола од трите гуни на материјалната природа, добрината, страста и незнаењето. Бидејќи тоа е јасно наведено во Бхагавад-гита: sa guṇān samatītyaitān (БГ 14.26). Тој ги надминува материјалните квалитети. Садху, посветеник. Тогаш, каде е прашањето за испорачување? Испорачување ... Тој не бара испорачување, садху, туку затоа што тој е многу загрижен да се види очи в очи со Севишниот Господ, тоа е неговата внатрешна желба, затоа Кришна доаѓа. Не за испорачување. Веќе е испорачан. Веќе е испорачан од материјалните стеги. Но, за да го задоволи, Кришна е секогаш ... Исто како што посветеникот сака да го задоволи Господ во сите погледи, на сличен начин, повеќе од посветеникот, Господ сака да го задоволи посветеникот. Ова е размена на љубов. Исто како во вашата, во нашите обични постапки, исто така, ако сакаш некого, сакаш да го задоволиш него или нејзе. Слично на тоа, таа или тој, исто така, сака да возврати. Значи, ако тоа возвраќање на љубов е тука во овој материјален свет, во колку голема мера е издигнат во духовниот свет? Постои стих дека: „Садху е Моето срце, а јас сум исто така срцето на садху.“ Садху секогаш размислува за Кришна и Кришна секогаш размислува за Неговиот посветеник, садху.