MN/Prabhupada 0002 - Галзуу хүний нийгэм

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Madman Civilzation - Prabhupāda 0002


Lecture on SB 6.1.49 -- New Orleans Farm, August 1, 1975

Харикеша: Орчуулга... "Хүн зүүд нойрондоо ямар нэгэн үйл хийхдээ өөрийгөө хийж байна" гэж бодох эсвэл өөрийгөө энэ махан бие гэж боддог. Үүнтэй адилаар хүн одоо байгаа биеээ өөрийгөө гэж боддог. Энэ биеийг урд төрлөөс хамааран үр дүнд л олж авдаг иймээс л бид урьд төрөлдөө хэн байсан эсэхээ мэдэх боломжгүй байгаа юм

Прабхупада:

yathājñas tamasā (yukta)
upāste vyaktam eva hi
na veda pūrvam aparaṁ
naṣṭa-janma-smṛtis tathā
(ШБ 6.1.49)

Энэ бидний байр суурь Энэ бидний шинжлэх ухааны хөгжил дэвшил бид "урьд нь хэн байсан энэ амьдралынхаа төгсгөлд хэн байх эсэхээ мэдэхгүй" Амьдрал бол үргэлжлэл. Энэ бол Бурханлаг мэдлэг. Гэвч амьдрал хэрхэн үргэлжилдэгийг тэд мэдэхгүй. Тэд "тохиолдлоор л БИ бий болсон, харин үхлийн дараа бүх зүйл дуусах болно" гэж боддог.¼ Одоо болон өнгөрсөн гэж байхгүй. Зүгээр л зугаацая гэж боддог Энэ бол харанхуй мунхаг, хариуцлагагүй амьдрал Ажнах. Ажнах гэдэг нь мэдлэггүй нэгэн гэсэн утгатай. Тэгвэл хэн нь мэдлэгтэй байдаг вэ? Одоо тамаса. Харанхуй мунхаглалаас ангид хүнийг хэлнэ. Байгалийн 3 шинж байдаг: цэвэр ариун, хүсэл тачаал, харанхуй мунхаг, Саттва гуна- бүх зүйл цэвэр зүйлийг Яг одоо тэнгэр бүрхэг байна тиймээс нарыг бид олж харахгүй байгаа Харин үүлний цаана нар байгаа, бүх зүйл тодорхой харагдана Үүлтэй үед хэрхэн нарыг харах билээ Үүнтэй адил саттва - цэвэр ариунд байгаа хүнд бүх зүйл тодорхой байдаг тамо - буюу харанхуйд байх хүнд бүх зүйл бүүдгэр харанхуйд ч биш ч хүсэлд ч биш холилдсон хүмүүс мөн хүсэл тачаалын гунад хамаардаг 3 гуна - шинж чанар Тамаса. - харанхуйд байгаа хүмүүс зөвхөн одоогийн л бие махбодьдоо анхаарал хандуулдаг ирээдүйд болох зүйлсийн талаар боддоггүй тиймээс мэдлэггүй байдаг сударт бас ийнхүү бичсэн байдаг nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (ШБ 5.5.4). Pramattaḥ гэдэг нь галзуурсан хүн гэсэн утгатай учирыг нь мэдэхгүй хүн галзуурдаг. Тэрээр мартдаг Дараагийн үйлдэл нь юу болохыг үл мэднэ Ухаан балартсан. Одоо орчин үеийн нийгэм бол яг л галзуурсан мэт байгаа өнгөрсөний талаар мэдэхгүй, ирээдүйд юу болох талаар ч бас Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (ШБ 5.5.4) өнгөрсөн амьдралаа үл мэдэх тулд нүгэлт үйлд бүрнээ автсан яг л нохой мэт Яагаад нохой болсноо ч мэдэхгүй дараа нь юу тохиолдох бол? Тэр нохой урьд төрөлдөө ерөнхий сайд байсан байж болох харин энэ төрөлдөө нохойны биед төрсөн тиймээс тэр мартсан энэ майа - хий хуурмагийн бас нэг нөлөө юм Prakṣepātmikā-śakti, āvaraṇātmikā-śakti. майад 2 хүч байдаг өнгөрсөн төрлийн муу үр дүнд энэ төрөлдөө нохой болдог хэрвээ тэрээр "би урд нь ерөнхий сайд байсан одоо нохой болсон " гэдгээ санах аваас амьдрахад тун хэцүү болно тиймээс майа - хий хуурмаг бүхнийг мартуулдаг Mṛtyu. Mṛtyu гэдэг нь бүгдийг мартах гэсэн үг үүнийг Mṛtyu гэнэ үүнийг бид өдөр бүр шөнө болгон мэдэрдэг шөнө зүүдэндээ бид орчиноосоо тасарч амьдралаас холддог£ өөрийн биеэ мартдаг. Би энд сайхан гэртээ дулаан орондоо унтаж байна гэдгээ мартдаг зүүдэндээ уулан дээр эсвэл гудамжинд алхаж байдаг энэ биеийг олсон хүн бүр өнгөрсөн биеэ төрлөө мартдаг энэ бол харанхуй мунхаг Иймээс харанхуйгаас гарч бурханлаг мэдлэгтэй болох аваас бидний амьдрал амжилт баяраар дүүрнэ— харин харанхуйдаа орших аваас аз танаас харина өөрийн гараараа амьдралаа сүйрүүлнэ Иймээс л Кришнагийн ухамсарын хөдөлгөөн хүмүүст харанхуйгаас гарах боломжийг олгож байгаа юм Ведийн судрын бүхий л схем нь : хүмүүст жинхэнэ мэдлэг хүртээх Кришна Бхагавад Гитад бишрэлтэнгүүд - бүгдэд биш teṣāṁ ahaṁ samuddhartā mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt (БГ 12.7).

teṣāṁ evānukampārtham
aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho
jñāna-dīpena bhāsvatā
(БГ 10.11)

Бишрэлтэндээ тусгайлан... Тэрээр бүхний зүрхнээ залран байдаг хэдий ч Кришнаг танихыг хичээн буй бишрэлтэндээ тусалдаг гэсэн байдаг Тэрээр тусалдаг Бишрэлтэн бус хүмүүст тэд үүний талаар боддоггүй... тэд яг л амьтад шиг, унтах идэх секс болон өөрийгөө хамгаалах талаар л боддог Тэд юунд ч анхаардаггүй. Бурханыг ухаарахыг түүнтэй хэрхэн харилцах талаар сонирходдоггүй Тэд Бурхан байхгүй гэж боддог. Тэгэхэд нь Кришна "Тиймээ Бурхан байхгүй. Унтаж бай "гэдэг Тиймээс сат- санга хэрэгтэй sat-saṅga, satāṁ prasaṅgāt. Бишрэлтэнтэй харьцсанаар бид Бурханы талаар мэдэх хүсэл сэрдэг Тиймээс төвүүд хэрэгтэй Бид шаардлагагүй олон төв нээгээгүй Үгүй. Энэ бол нийгмийн сайн сайхны төлөө юм.