MN/Prabhupada 0001 - Сая сая болж өргөжих нь

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Expand to Ten Million - Prabhupāda 0001


Lecture on CC Adi-lila 1.13 -- Mayapur, April 6, 1975

Чайтаниа Махапрабху: Бүх ачарья нар Нитйанда Прабху, Адвайта Прабху болон Шривасади-гаура - бхакта- вринда зэрэг нь— бүгд Шри Чайтаниа Махапрабхугийн сургаалийг даган биелүүлэгчид юм хэмээсэн байдаг. Иймээс ачарьяа - номын багш нарын замнасан зам мөрийг даган биелүүлэхийг хичээ. Тэгвэл амьдрал тань амжилттай байх болно.½ Ачарьяа - номын багш болох тийм ч хэцүү биш. Үүний тулд эхлээд багшийнхаа үнэнч албат нь болох хэрэгтэй. түүний сургасан бүхнийг нарийн чанд дагах хэрэгтэй. Түүнийг баярлуулж, Кришнагийн ухамсарыг түгээхийг хичээ. Ингээд л болох нь тэр. Тийм ч хэцүү биш. Гуругийнхээ сургаалийг дагаж Кришнагийн ухамсарыг түгээн дэлгэрүүлэх. Энэ бол Бурхан Чайтаниагийн сургааль.

āmāra ajñāya guru hañā tāra' ei deśa
yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
(Ч.Ч Мадхйа 7.128)

Миний сургаалийг биелүүлсэнээр, та Гуру болж байдаг.€ Иймээс л бид Ачарьяа системийг хатуу чанд баримтлаж Кришнагийн сургаалийг түгээн дэлгэрүүлэхийг чармайх хэрэгтэй. Yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (Ч.Ч Мадхйа 7.128) 2 янзын Кришна - упадеша байдаг. Упадеша гэдэг нь заавар гэсэн үг. Кришнагийн өөрөө хэлсэн заавар нь нэг упадеша Кришнагийн тухай айлдсан заавар нь мөн "Кришна-упадеша" Kṛṣṇasya upadeśa iti kṛṣṇa upadeśa. Samāsa, śāsti-tat-puruṣa-samāsa. Kṛṣṇa viṣayā upadeśa ч мөн Кришна Упадеша. Bāhu-vrīhi-samāsa. Ийм байдлаар Санскрит хэлзүйд анализ хийж болдог. Бхагавад - Гита бол Кришнагийн айлдвар. Тэрээр шууд айлдаж байна. Иймээс Кришнагийн айлдсан, сургасан бүхнийг давтах аваас та ч мөн ачарьяа - номын багш болж байгаа юм. Хэцүү зүйл юу ч байхгүй. Бүгдийг энэ өгүүлсэн байна. Хэцүү зүйл юу ч байхгүй. Бүгдийг энэ өгүүлсэн байна. Бид яг л тоть шиг давтах хэрэгтэй Яг ч тоть шиг биш юм байна. Тоть утгыг нь ойлгодоггүй. тэр зүгээр л хэлбэлзэл гаргадаг. Утгыг нь мөн ухаж ойлгох хэрэгтэй. ингэлгүйгээр хэрхэн тайлбарлах билээ? Бид Кришнагийн Ухамсарыг түгээхийг л хүсч байна. Кришнагийн ухамсарыг түгээхэд л өөрийгөө бэлд, ямар нэгэн гажуудалгүйгээр. Тиймээс, ирээдүйд.... Танд 1000 байгаа гэж бодьё Бид 100 - гаас 1000 руу шилжих хэрэгтэй. Энэ л хэрэгтэй. 100- 1000 руу дараа нь саяас 10 сая руу.

Бишрэлтэнгүүд: Харибол! Жайа!

Prabhupada: Ингэвэл номын багш нарын дутагдал байхгүй байх болно. Хүмүүс Кришнагийн Ухамсарыг илүү хялбараар ойлгоно. Ийм зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй_ Битгий хуурмагаар биеэ тоо. номын багш нарын сургаалийг дагаж өөрийгөө төгөлдөржүүлж, бат суурьтай бол. Ингэвэл хий хуурмагтай тэмцэхэд хялбар байх болно.½ Тиймээ. Номын багш нар майа - хий хуурмагтай дайн зарладаг.