MN/Prabhupada 0017 - Бурханлаг болон материаллаг энерги

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Spiritual Energy And Material Energy - Prabhupāda 0017


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 2, 1970

Материаллаг ертөнцөд 2 энерги байдаг: Бурханлаг ба материаллаг энерги Материал энерги гэдэг нь 8 материаллаг элемэнтээс бүрдэнэ Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ: (BG 7.4) шороо ус гал агаар огторгуй ухаан оюун ухаан болон эго эд бүгд материаллаг нарийнаас нарийн бүдүүнээс бүдүүн ус шорооноос нарийн гал уснаас нарийн агаар галнаас нарийн тэгээд огторгуй эфир нь агаараас нарийн оюун ухаан эфирээс нарийн ухаан ч мөн адил Ухаан ... би та нарт ухааны хурдны талаар энэ жишээг хэлж байсан хэдэн мянган милийг секундэд туулдаг шиг нарийн болох тусам улам хүчирхэг болдог эцсийн зорилго болох бурханлаг түвшинд ирсэнээр энэ нь бүр нарийн ба маш хүчирхэг Энэ бол Бурханлаг эрч хүч. Үүнийг Бхагавад - гитад айлдсан байдаг Бурханлаг эрчим гэж юу вэ? Бурханлаг энерги гэдэг нь бүхий л оршнолын эх үүсвэр Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā (BG 7.5). Кришна хэлэхдээ: Энэ материаллаг энергээс цаана бурханлаг энерги гэж байдаг апарейам. Апараа гэдэг нь Доод гэсэн утгатай Апарейам бүх материаллаг элементүүд нь доод эрчим энэ бүхний цаана дээд эрчим байдаг Миний хүндэт Аржуна энэ юу вэ? Jīva-bhūta mahā-bāho: Энэ бүх амьд оршнолууд Тэд ч мөн энерги Бид амьд учраас мөн л энерги гэхдээ дээд эрчим яагаад дээд гэж? Яагаад гэвэл yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Дээд эрчим нь доод эрчимээ захирч байдаг матерт хүч байхгүй Том нисэх онгоцыг материаллаг олон зүйлийг эвлүүлэн хийдэг Гэхдээ Бурханлаг эрчим буюу нисгэгч байхгүй бол онгоц ямар ч хэрэггүй хэдэн мянган жил онгоцны буудал дээрээ л байх болно жижиг бурханлаг эрчим нисгэгч ирэхгүй л бол огтхон ч хөдлөхгүй Тэгвэл Бурханыг ойлгох тийм гэж үү? машин эд анги том том машин эд зүйлс бурханлаг эрчимгүй л бол үл хөдлөнө хүн эсвэл ямар нэгэн амьд биет хүрэхгүй л бол Ийм байхад материаллаг эрчим яаж автоматаар ямар нэгэн удирдлагагүй хөдлөнө гэж? Хүлээн зөвшөөрөхөөс яалтай. Эсэргүүцэх боломжгүй Иймээс оюунлаг бус хүмүүс материаллаг эрчимийг Бурханы Дээд Бодгаль удирддаг гэдгийг мэддэггүй