MN/Prabhupada 0018 - Гуру/ номын багшийн бадамлянхуа өлмийд бүрэн итгэх

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Firmly Faithful At The Lotus Feet Of Guru -
Prabhupāda 0018


Lecture on SB 6.1.26-27 -- Philadelphia, July 12, 1975

Прабхупада: Бид цаг хугацагаа зөв шийдэлд хүрэхийн тулд төрөлт үхлийн давтагдлаас салахын тулд зөв ашиглах хэрэгтэй гэхдээ зохист багшгүйгээр яаж ойлгох вэ? иймээс сударт tad-vijñānārtham"Хэрвээ амьдралынхаа жинхэнэ асуудлыг мэдэхийг хүсвэл " Кришнагийн ухамсартай болж хэрхэн гэгээрэх вэ хэрхэн мөнхөд буцаад Бурханы зүг буцах вэ? эдгээрийг мэдэхийг хүсвэл гуруд хандах ёстой гуру гэж хэн бэ? Үүнийг энгийнээр тайлбарлавал Гуру хүн хэзээ ч ""чи үүнийг хий надад мөнгө тэгвэл чи жаргалтай болно гэх мэтээр өөрийн санаа бодлоо хэлдэггүй Энэ бол жинхэнэ Бурханлаг номын багш бус Мөнгө олох гэсэн бас өөр нэг арга Үүнийг мудха буюу бүгд мангаруудын диваажин гэдэг Ажамила шиг өөрийн санаагаа боловсруулах Энэ бол миний үүрэг гэж зарлаж байвал тэр бол тэнэг Чиний Гуругээс авах жинхэнэ үүрэг юу болохыг мэдэж байх ёстой өдөр бүр энэ мантраг та нар дуулдаг: guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Энэ бол амьдрал Энэ бол амьдрал Guru-mukha-pad \ жинхэнэ эх сурвалж багштай болоод түүний хэлсэн бүхнийг даган биелүүл тэгвэл амьдрал тань амжилтаар дүүрэх болно: Ār nā koriho mane āśā. өөр юу ч хүсээд хэрэггүй өдөр бүр дуулдаг уу? Утгыг нь ойлгодог уу? эсвэл зүгээр л дуулдаг юм уу? Хэн тайлбарлах уу? мэдэж байгаа хүн байна уу утгыг нь Миний цорын ганц хүсэл номын багшийн хэлэх сургааль миний ухааныг ариусгах болтугай Өөр ямар ч хүсэл алга зөвхөн энэ л миний хүсэл Тиймээ энэ бол заавар Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. citta гэдэг нь ухамсар эсвэл зүрх сэтгэл гэсэн утгатай үүнийг л хийх хэрэгтэй Миний Гуру Махаража үүнийг хий гэж хэлсэн Cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. би мундаг болохоороо хийсэн биш таны зааврыг л дагасан Иймээс бусад Бурханлаг номын ах дүүсийн хүрсэн амжилт бүрийг ийнхүү харах хэрэгтэй Би бол үүнийг хийх чадваргүй гэхдээ л миний гуру надад хэлсэн энэ бол миний амь амьдрал минь Энэ бол баримт Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. хүн бүр ингэх хэрэгтэй Гэхдээ хэлсэнээс өөрөөр хийж өөрийн санаагаа нэмбэл дуусаа ямар ч нэмэлт байх ёсгүй Иймээс л гуруд хандах хэрэгтэй Гуру гэдэг нь Бурханы Кришнагийн үнэнч албат түүний айлдварыг даган биелүүлж түүнд үйлчлэн зүтгэ Тэгвэл чи амжилтанд хүрнэ хэрвээ чи "би Гуругээсээ илүү ухаантай" гэж бодоод ямар нэгэн илүү зүйл нэмэх аваас бурханлаг амьдралд чинь саад тулгарна Ийм л байна цааш нь юу билээ? rī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati. rī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati. хэрвээ чи бурханлаг өндөр түвшинд хүрэхийг хүсвэл Гуругийн бадамлянхуад өөрийгөө даатгах хэрэгтэй Je prasāde pūre sarva āśā. Je prasāde pūre sarva āśā. Yasya prasādāt... Энэ бол Вайшнавын гүн ухааны үндсэн зарчим хэрвээ ингэхгүй бол бид mūḍha, хэвээрээ л байх болно үүнийг Ajāmila-upākhyāna. за өнөөдөр бид энэ шүлгийг уншиж байна sa evaṁ vartamānaḥ ajñaḥ. тэрээр дахин айлдаж байна Вьяасадева хэлсэн нь: "Энэ үл бүтэх этгээд " өөрийн Нарайана гэх хүүдээ л үйлчилдэг тэр мэдэхгүй.. Нарайана гэж хэн болохыг ? тэр хүүгээ л мэднэ Гэхдээ Нарайна бол маш нигүүлсэнгүй тэр байнгад л хүүгээ дуудаж байдаг Нарайана, наашаа хүрээд ир. Нарайана энийг ав гэх зэрэг Кришна түүнийг Нарайана гэж дуудаж байхыг нь байнгад л сонсдог байсан Кришна бол маш өршөөнгүй Тэр хэзээ ч Нарайанаг Бурхан байдлаар хандаж байгаагүй тэр зөвхөн хүүгээ л гэж бодож байсан гэхдээ л тэр Нарайанагийн ариун нэрийг дуудах зол завшаантай учирсан энэ бол аз. иймээс л бид шавь авах үедээ нэрийг нь сольж өгдөг яагаад? яагаад гэвэл түүнийг Кришнагийн албат гэдгийг сануулдаг Упендра гэх зэрэг. Упендра бол Ваманадева юм Упендра Упендра гэж дуудах үед бурханлаг данс чинь өргөжиж байдаг үүнийг дараа тайлбарлая