MN/Prabhupada 0021 - Яагаад энэ оронд олон гэр бүл салалт байна вэ

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Why So Many Divorces In This Country -
Prabhupāda 0021


Lecture on SB 6.1.26 -- Honolulu, May 26, 1976

Амьдрал ерөнхийдөө иймэрхүү л байдаг Хүн бүр материаллаг зүйлтэй зууралдан гэр бүлийн амьдрал буюу грихастха амьдрал гэдэг Гэр бүлийн амьдралыг Ведийн систем болон өөр бусдад ч бас үүрэг хариуцлага нь эхнэр болон хүүхдээ тэжээн тэтгэх Хүн бүр л үүнийг хийж байдаг гэхдээ үүнийг зөвхөн цор ганц л үүрэг нь гэж боддог гэр бүлээ тэжээх энэ л миний үүрэг гэж бодох тав тухтай байдлыг нь л хангах энэ л миний үүрэг гэж хүмүүс үүнийг амьтад хүртэл хийдгийг үл мэднэ тэд үр зулзалгатай болж тэднийг тэжээдэг ялгаа нь юу байна иймээс энд мудха гэдэг үгийг хэрэглэсэн байна мудха гэдэг бол илжиг гэсэн үг энэ л үүргээ гүйцэтгэдэг бол bhuñjānaḥ prapiban khādan. Prapiban. прапибан гэдэг нь уух бхунжанах гэдэг нь идэх гэсэн утгатай идэх уух зажлах гэж байдаг 4 төрлөөр бид хооллодог заримдаа зажилж, долоож залгиж уудаг 4 төрлийн хоол байдаг тиймээс бид catuḥ vidhā śrī-bhagavat-prasādāt. гэж дуулдаг чатух гэдэг нь 4 төрөл гэсэн утгатай Бид Шүтээнд энэ л 4 төрлийн боловч олон янзын идээний дээжээ өргөдөг зажлууртай долоохуйц болон шууд залгих гэсэн Ийм байдлаар.

bhuñjānaḥ prapiban khādan bālakaṁ sneha-yantritaḥ. Эцэг эх хүүхдээ хэрхэн тэжээх талаар санаа тавьдаг Йашода ээж Кришнаг хооллож ундалдаг Үүнтэй л адил. Энэ бол ялгаа нь Бид эгэл жирийн хүүхдийг өсгөж өндийлдөг, нохой муур зулзагаа хэрхэн тэжээдэг шиг л гэхдээ Йашода ээж Кришнаг хооллосон адил үйл явц процессод ялгаа байхгүй, гэхдээ Кришна төвд нь бусад нь этгээд хачин байдлаар энэ л ялгаа нь Кришна төвд нь байх аваас энэ бол бурханлаг байдал жигтэй байдал ноёрхвол энэ бол материаллаг материаллаг зүйлсд ялгаа гэж байхгүй энэ бол ялгаа нь яг л хүсэл тачаалт хайр болон цэвэр ариун хайр шиг тачаалт хайр болон цэвэр хайрын ялгаа нь юу вэ? эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо хутгалдан холилдож харилцах бол тачаалт хайр Кришна ч бас гопи нартай харилцдаг өнгөн талдаа эдгээр хоорондоо адил мэт харагдана гэхдээ ялгаа нь юу вэ? Эх сурвалж ном Чайтаниа Чаритамритад ялгааг нь тайлбарласан байдаг хайр болон хүсэл тачаалын ялгаа нь юу вэ? үүнийг тайлбарласан байдаг Тэрээр, ātmendriya-prīti-vāñchā-tāre bali 'kāma' (CC Adi 4.165), өөрийн мэдрэхүйгээ хангахыг хүсэх нь кама гэхдээ kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare 'prema' nāma, гэж байдаг харин Кришнагийн мэдрэхүйг хангахын хүсэх энэ бол хайр према энэ л ялгаа нь энэ материаллаг ертөнцөд хайр гэж байдаггүй яагаад гэвэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо харилцах, хэрвээ би эр хүнтэй байвал тэр миний хүслийг биелүүлнэ гэж боддог үгүй. би өөрийн хүслээ хангана энэ бол үндсэн зарчим харин эрчүүд эмэгтэй хүмүүс миний хүслийг хангаж мэдрэхүйг минь баясгана гэж үздэг эмэгтэйчүүд эр хүн миний хүслийг хангана гэж боддог энэ барууны оронд түгээмэл тархсан үзэгдэл хувь хүний хүслийг биелүүлж чадахаа болиход л салалт бий болдог энэ бол нийтийн сэтгэл зүй, яагаад ийм олон салалт байна гэж үндсэн шалтгаан нь: миний хүсч байгаа зүйл байхгүй болохоор би хүсэхгүй байна үүнийг Шримад Бхагаватамд бичсэн байдаг: dāṁ-patyaṁ ratim eva hi. энэ цаг үед эхнэр нөхөр гэдэг бол сексийн л харилцаа хувь хүний хүсэл бид хамтдаа амьдарч Кришнаг баярлуулах хэрэгтэй, хэрхэн Кришнаг баярлуулах талаар суралцан гэсэн ойлголт байхгүй Кришнагийн таалалд нийцүүлэх энэ бол Кришнагийн ухамсарын хөдөлгөөн