MN/Prabhupada 0026 - Та Кришнагийн байгаа газраас энэ орчлон руу бууж ирсэн

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

You Are First of all Transferred to the Universe
Where Kṛṣṇa is - Prabhupāda 0026


Morning Walk -- October 5, 1975, Mauritius

Энэтхэг Свами: Свамижи, бидний хийсэн үйлээс хамаарч бид дараа төрлийн биеэ авдаг гэсэн байдаг хийсэн үйлдээ харгалзан Бурханы хуулийн дагуу дараагийн биедээ шилждэг Prabhupāda: Төрөл шилжих нь гарцаагүй энэ бол баримт үүнээс зайлах гарц байхгүй үйлийн үрийн хуулийн дагуу дараагийн төрөлдөө шилждэг энэтхэг хүн: тиймээс юу зурсан түүнийгээ л харна гэсэн үг юм байна тэ? Прабхупада: одоо өмсөж байгаа цамц чинь урагдлаа гэж бодоход дахин шинийг авах хэрэг гарна даа үнийн дагуу цамцаа авах хэрэгтэй хөрөнгө сайтай бол сайн цамц авна харин байхгүй бол мууг нь л авна ингээд л боллоо энэтхэг эр: там энэ дэлхий дээр оршиж байдаг өөр хаана өрөө дарж дуусах билээ гэж хэлэх гэсэн юм нүгэл, бидний нүглийн төлөөс. Хаана үүнийгээ төлж барна гэж? тамд тийм зүйл ... Прабхупада: Там бол шийтгэлийн газар энэтхэг эр: тиймээс дэлхий дээр там байдаг Прабхупада: яагаад дэлхий гэж ? энэтхэг эр: энэ дэлхий дээр байхгүй гэж үү ? Прабхупада: үгүй энэтхэг эр: өөр гариг дээр үү? Прабхупада: маш хол газарт .... энэтхэг эр: гэхдээ өөр хаа нэгтэй байдаг гэж үү дээ? та тэгэж бодож байна уу ? Свамижи ? Прабхупада: тийм ээ тийм өөр газарт энэтхэг эр: энэ дэлхий дээр зовж буй олон хүн байдаг Прабхупада: тэд эхлээд тамд зовж байсан одоо дэлхий дээр дэлхийн стандартаар зовж буй юм энэтхэг эр: сүнс биеэ орхиод там руу эсвэл ... хаашаа явдаг вэ ? Прабхупада: там руу. энэтхэг эр: хэрэн хэсдэг үү эсвэл шууд төрөл авдаг уу? Прабхупада: нүгэл ихтэй хүмүүс шууд төрөл авдаггүй тэд эхлээд тамд зовж шаналдаг дараа нь дахин төрөл авч тэр биедээ дахин зовдог И.А.С ийн шалгалт өгөхтэй адил дараа магистр зэрэгт хүрдэг ингэж л суралцана магистрын зэргээ авна Бурханы зүг буцахдаа ч энэ бүх шалгалтыг өгнө Кришнагийн залран буй газар очихын тулд эхлээд суралцсан байх хэрэгтэй дараа нь жинхэнэ Вриндавана руу очно энэтхэг эр: тиймээс бид бие барсаны дараа... Прабхупада: Бурханы төлөвлөгөө бүр төгс төгөлдөр Pūrṇam. Pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ pūrṇāt pūrṇam.. (Īśopaniṣad, Invocation). Бурхан бүхнийг бүтээсэн бүгд төгс төгөлдөр