MN/Prabhupada 0027 - Тэд дараа амьдрал байдаг талаар мэдэхгүй

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

They do Not Know That There is Next Life -
Prabhupāda 0027


Lecture on CC Adi-lila 7.1 -- Atlanta, March 1, 1975

Тиймээс /уншив/: Материаллаг ертөнцөд болзолдож нөхцөлдсөн байдалд байх нь аврал үгүй болзолдсон сүнс, хий хуурмаг эрчмийн нөлөөн дор байх сүнс нь эх орон нийгэм найз нөхөд минь болон хайр дурлал минь намайг хамгаалж байна гэж боддог үхэл ирэх цагт аль нь түүнийг үл аварч чадна үүнийг майа гэнэ гэвч тэрээр итгэхгүй хий хуурмагт автан буй хүн түүнийг юу хэрхэн аврахыг ч мэдэхгүй аврах . Аврах гэдэг нь төрөлт үхлийн энэ хэлхээнээс гарахыг хэлнэ энэ бол жинхэнэ аврагдал гэвч тэд үүнийг мэдэхгүй материаллаг байгалийн хууль нь хатуу учир бид юу ч түүний үхэл гэх хүчирхэг савраас үл аварч чадна хүн бүр үүнийг мэднэ энэ л бидний жинхэнэ асуудал үхлээс үл айх хэн байх вэ? хүн бүр үхлээс айдаг яагаад? яагаад гэвэл амьд бүхэн үхэхийг үл хүснэ бүгд л амьдрахыг хүснэ тэрээр мөнх тиймээс төрөлт үхэлт өтлөлт болон өвчлөлт зэрэг нь түүнд хэцүү дараа болдог учир нь тэрээр мөнх төрөл авдаггүй na jāyate, төрдөггүй нэгэн үхдэггүй na mriyate kadācit. энэ л бидний жинхэнэ байр суурь тиймээс л бид үхэхээс айдаг энэ бол бидний байгалийн шинж чанар тиймээс үхлээс аврагдах нь ... энэ бол хүн төрөлхтөний хийх зүйл нь бид Кришнагийн ухамсарыг энэ л зорилгоор дэлгэрүүлж байна энэ бол хүн бүрийн зорилго. энэ бол бичээсийн заавар хамгаалагчид нь... засгийн газар, эцэг, багш бол хүүхдүүдийн хамгаалагчид тэд дэлхийг хэрхэн хамгаалахаа мэддэг байх ёстой Na mocayed yaḥ samupeta mṛtyum. тэгвэл энэ дэлхийн гүн ухаан хаашаа чиглэнэ вэ ? тийм философи хаана ч байхгүй энэ бол зөвхөн Кришнагийн ухамсарын хөдөлгөөний гүн ухаан үүнийгээ нэн тэргүүнд тавьдаг санаанаасаа зохиож биш эх сурвалж бичээс ведийн судар бичээс зэрэг энэ бол бидний хүсэлт бид хүний нийхэмийн төлөө олон төвөө нээж байна хүмүүст амьдралын жинхэнэ зорилгоо мэдэх, үхлийн дараа амьдрал байдаг гэдгийг ухааруулахын тулд эдгээрийг хүн бүр мэддэггүй дараа төрөл гэж байх нь гарцаагүй тиймээс энэ төрөлдөө өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй та материаллаг хангамж сайтай дээд гаригс руу явж болно эсвэл энд дэлхий дээрээ үлдэж болно хангамж сайтай гэдэг нь энэ материаллаг амьдрал юм ,

yānti deva-vratā devān
pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
mad-yājino 'pi yānti mām
(BG 9.25)

гэж айлдсан байдаг дараа төрөлдөө диваажингийн гариг руу явахаар өөрийгөө бэлдэж болно эсвэл энэ дэлхийдээ үлдэхдээ эсвэл хий сүг эзэмшдэг гариг руу эсвэл Бурхан Кришна залран байх газар руу бүх зүйл таны сонголт Yānti bhūtejyā bhūtāni mad-yājino 'pi yānti mām. зүгээр л өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй инженер болох гэж байгаа хүүхэд өөрийгөө бэлддэгтэй адилаар эмч хуульч зэрэг олон төрлийн мэргэжил байна тэд боловсорч мэдлэгтэй болдог яг л үүнтэй адилаар үүнийг ойлгоход тийм ч хэцүү биш гэвч хүмүүс дараа төрөл байдаг гэдэгт итгэдэггүй үнэндээ дараа төрөл гэж байдаг Үүнийг Кришна айлдахдаа оюунлаг байж гүн ухаан бага зэрэг судлахад үүнийг мэдэж болно бидний санал болгож буй зүйл бол энэ төрөлдөө дараа нь хэн байхдаа бэлдэж байгаа бол яагаад Бурханы зүг буцахад өөрийгөө бэлдэж болохгүй гэж Энэ л бидний санал болгох зүйл