MN/Prabhupada 0032 - Минй сургахыг хүссэн бүх зүйл миний номон дээр бий

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Whatever I Have To Speak, I Have Spoken In My Books - Prabhupāda 0032


Arrival Speech -- May 17, 1977, Vrndavana

Prabhupāda: би ярьж чадахгүй миний бие үнэхээр сул байна Chandigarh program зэрэг өөр газарт байх ёстой байсан гэхдээ цуцлахаас өөр аргагүй болсон яагаад гэвэл миний бие үнэхээр муу байна тиймээс би Вриндаванд ирэхийг илүүд үзсэн хэрвээ би бие барах ёстой бол болох л болно гайхаад байхаар зүйл байхгүй миний сургах бүхий л зүйлс номонд минь бий одоо үүнийг ухаарч өөрийн хийж буй зүйлдээ анхаарлаа сайн хандуул чармай би энд байх байхгүй зэрэг нь хамаагүй Кришна мөнхөд оршдог шиг амьд оршнол бүр мөнхийн гэхдээ kīrtir yasya sa jīvati: Бурханд үйлчлэх хэн бүр мөнх амьдарна гэсэн байдаг та нар Кришнад хэрхэн үйлчлэхийг сурсан тиймээс Кришнатай хамт байхад бид мөнхөд амьдарна. Бидний амьдрал мөнхийн Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). бие махбодийн түр зуурынх орших эс орших нь хамаагүй бие махбодь бол устаж үгүй болох гэж байдаг Tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Кришнад үйлчилж мөнхөд амьдар маш их баярлалаа.

Бишрэлтэнгүүд: Жайа