MN/Prabhupada 0033 - Махапрабхугийн нэр бол Патита - паавана

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mahāprabhu's Name Is Patita-pāvana - Prabhupāda 0033


Morning Walk -- October 4, 1975, Mauritius

Puṣṭa Kṛṣṇa:засгийн газар хамгийн үл бүтэх нүгэлт үйлийг дэмжиж байна иймээс олон нийтийг хэрхэн өөрчлөх билээ дээ?

Prabhupāda: чи засгийн газрыг төгс гэж хэлээд байна уу?

Puṣṭa Kṛṣṇa үгүй.

Prabhupāda: тэгээд? тэднийг шинэчлэх ёстой Засгийн газар одоо бүгд үл бүтэх этгээдүүд тэднийг үл бүтэх этгээдүүд сонгосон учраас тэд ч бас үл бүтэх хүмүүс энэ л асуудал нь та хаашаа ч явсан үл бүтэх хүмүүстэй л таарна үүнийг Manda гэдэг . манай сууринд ч бас олон үл бүтэх нөхдүүд байдаг мэдээнээс л харж болно тэд өөрчлөлт хийхээр хийсэн хэдий ч тэд үл бүтэх л байна тэд муу зуршлаасаа салж чадахгүй иймээс бүгдийг солих хэрэгтэй гол ялгаа нь манай төвийн муу зүйлс өөрчлөгдөн шинэчилэгдэж харин гадна ертөнц өөрчлөгддөггүй манайд хүмүүст өөрчлөгдөх итгэл найдвар байдаг харин бусдад байхгүй энэ л ялгаа нь бусдаар бол хүн бүр муу чанар бий ялгаж үзэлгүй Mandāḥ sumanda-matayo (SB 1.1.10). гэж хэлж болно иймээс яаж засгийн газар зөв байх уу энэ ч бас л муу Махапрабхугийн нэр бол Патита Павана тэрээр бүхий л муу зүйлсээс ангижруулдаг Цөвүүн цагт сайн гэж байхгүй бүгд муу чанартай Бурханлаг замдаа хүчирхэг болох тусам муу зүйлсийг даван гарч чадна.