MN/Prabhupada 0072 - Албатын хийх зүйл бол даатгах

From Vanipedia


Servant's Business is to Surrender - Prabhupāda 0072


Lecture on CC Madhya-lila 20.108-109 -- New York, July 15, 1976

Taigi niekas negali būti šeimininku. Tai neįmanoma. Jūs rasite šioje instrukcijoje, ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya (CC Adi 5.142). Tik Krišna yra šeimininkas, o kiekvienas yra tarnas. Tai yra mūsų tikroji pozicija. Bet dirbtinai mes bandome tapti šeimininkais. Tai yra kova už būvį. Mes bandome tapti kažkuo, kuo mes nesame. Mes žinome šį žodį ", kova už būvį", "išgyvena stipriausi". Taigi tai yra kova. Mes nesame valdovas; vis tiek, mes bandome tapti valdovais. Māyāvāda filosofija, jie taip pat atlieka sunkaus tipo askezes, atgailas, bet kokia yra idėja? Idėja yra tai, kad "aš tapsiu viena su Dievu." Ta pati klaida. Ta pati klaida. Jis nėra Dievas, bet jis bando tapti Dievu. Nors jis ir atliko tiek daug sunkių askezių, vairāgya, atsižadėjimas, viskas ... Kartais jie meta visus materialius malonumus, eina į mišką, atlieka sunkias askezes. Kokia yra idėja? "Dabar aš tapsiu viena su Dievu." Ta pati klaida. Taigi Maya yra labai stipri, kad šios klaidos tęsiasi net kai esi taip vadinamai labai dvasiškai pažengęs Ne. Todėl Čaitanja Mahaprabhu nedelsiant kalba apie tai Savo mokymuose. Tai Čaitanjos Mahaprabhu filosofija. Kai Krišna sako paskutiniuosius žodžius, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.. (BG 18.66). Jis kalba apie Savo padėtį; Jis yra Krišna, Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Jis klausia, reikalaudamas "Nenaudėli, mesk viską. Tiesiog atsiduok Man. Tada būsi laimingas." Tai paskutinis Bhagavad-gitos nurodymas. Čaitanja Mahaprabhu, tas pats Krišna, bet veikia kaip Krišnos bhaktas; Todėl jis kalba tą patį. Krišna sako: "Atsiduok" ir Čaitanja Mahaprabhu sakė, kad "Kiekviena gyva būtybė yra Krišnos tarnas." Tai reiškia, kad jis turi atsiduoti. Tarno veikla yra atsiduoti, ne ginčytis su šeimininku arba teigti, kad "aš esu jums lygus." Visi šie yra fanatiški, beprotiški teiginiai.

piśācī pāile yena mati-cchanna haya
māyā-grasta jīvera se dāsa upajaya

Tarnas negali tapti šeimininku. Tai neįmanoma. Bet vos tik ... Tol, kol mes turėsime šią klaidingą gyvenimo sampratą, kad "aš nesu šeimininkas, aš esu tarnas," er "Aš esu ne tarnas, aš esu šeimininkas", tada jis kentės. Maya duos jam kančias. Daivī hy eṣā. Panašiai kaip nusikaltėliai, niekšai ir vagys, jie nepaiso valdžios įsakymų: "Man nerūpi vyriausybė." Bet tai reiškia, kad jis savanoriškai sutinka kentėti. Jam turi rūpėti valdžios įstatymai. Jei jam nerūpės, nusikaltėlis, tada jis bus sės į kalėjimą ir jėga, mušant, su bausme, jis turi sutikti: ". Taip, taip, aš sutinku"

Taigi tai yra Maya. Daivī hy eṣā guṇamayi mama māyā duratyayā (BG 7.14). Mes esame valdomi Mayos. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Kodėl? Kadangi mes skelbiamės šeimininkais. Tarnas skelbiasi šeimininku; todėl kenčia. Ir kai tik mes priimame, kad "aš nesu šeimininkas, aš esu tarnas" tada nėra kančios. Labai paprasta filosofija. Tai yra mukti. Mukti reiškia ateiti į teisingą platformą. Tai yra mukti. Mukti yra paaiškinta Šrimad-Bhagavatam, muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Mukti reiškia mesti šį nesąmoningą reikalą, anyathā. Jis yra tarnas, bet jis galvoja šeimininkas. Tai anyatha, tiesiog priešingai. Taigi, kai jis meta šią priešingą gyvenimo koncepciją, kad jis yra šeimininkas, tada jis yra mukti; jis iš karto išvaduotas. Mukti nereikalauja daug laiko, daryti sunkes askezes ar eiti į džiungles ar į Himalajus ir medituoti ir spausti nosį ir tiek daug dalykų. Tai nereikalauja tiek daug dalykų. Tiesiog supraskite paprastą dalyką, kad "aš esu Krišnos tarnas", - iš karto esate mukta. Tai yra mukti apibūdinimas duotas Šrimad-Bhagavatam. Muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa avasthitiḥ. Panašiai kaip ir net kalėjimo nusikaltėlis, jei jis tampa paklusnus, kad "Nuo šiol aš paklusiu įstatymams. Aš paklusiu vyriausybės įstatymams labai paklusniai " tada kartais jis yra išleidžiamas anksčiau laiko. Taigi, mes galime iš karto būti išlaisvinti iš šio materialios egzistencijos kalėjimo jei mes priimame šį Čaitanjos Mahaprabhu mokymą, jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇera dāsa (CC Madhya 20.108-109).