MN/Prabhupada 0113 - It is Very Difficult to Control the Tongue

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0112
Next Page - Video 0114 Go-next.png

It is Very Difficult to Control the Tongue
- Prabhupāda 0113


Lecture on SB 5.6.2 -- Vrndavana, November 24, 1976

Шри Рагхунатха даса Госвами Чайтаниа Махапрабхугийн сургаалийг Мөн Рупа - Санатана Госвами мөн хатуу чанга дагадаг байсан Вриндаванд даавууны өөдөс өмсөн амьдарсанаар Рупа Госвамитай адил болно гэсэн үг биш Рупа Госвами бүрэн автсан байсан Наана-шастра-вичараника-нипуна са дхарма самстхапакау локанам хита- каринау Тэд Вриндаванд байсан гэхдээ тэд байнгад хүмүүст болон энэ материаллаг ертөнцөд сайн сайхныг авчрах вэ гэж боддог байсан Яг л Прахлада Махаража шиг. Śoce tato vimukha-cetasa. Садху хүн материалист хүмүүсийн талаар санаа тавьж байдаг Тэд үргэлж хүмүүсийг гэгээрүүлэх талаар бодож байдаг Энэ бол садху. Lokānāṁ hita-kāriṇau Садху хүн хувцас өмсгөл өмсөж хүмүүсийн өгсөн роти идэж унтах биш юм энэ бол садху хүн биш Садху ... Бхагаван. Кришна садху гэж хэн болохыг хэлсэн Api cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāk sādhur eva sa mantavyaḥ (BG 9.30) энэ бол садху. Кришнагийн төлөө бүхий л амьдралаа зориулах хүнийг садху гэнэ энэ бол садху муу зуршилтай байсан ч муу зуршил садху хүн муу зуршилтай байх аргагүй яагаад гэвэл садху хүн нь эхэн үедээ муу зуршилтай байж болох ч тэр нь ариусах болно Śaṣvad bhavati dharmātmā. Kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. жинхэнэ садху мөн л бол муу зуршлууд нь тун удалгүй устана тун удалгүй, муу зүйлсээ хийсээр байж садху байна гэж байхгүй тийм байх боломжгүй энэ бол садху биш өмнө нь муу зүйлс хийдэг байсан байж болох ч үүнийг уучилж болно садху болж ангижирах аваас тэрээр зүгээр л зальдагч юм Тэр бол садху биш Api cet su-durācāro. Cet, yadi, ямар нэгэн байдлаар боломжтой бол Хэрвээ Кришнагийн ухамсарт татагддаг бол kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. өмнө нь буруу зүйл хийдэг байсан байж болох ч одоо бид энэ алдаагаа хийсээр байна уу гэдгээ бодох хэрэгтэй энэ талаар сонор байх хэрэгтэй ухаандаа хэзээ ч бүү итгэ энэ бол заавар. Ухаанд итгэж болохгүй Миний Гуру Махаража ингэж айлддаг байсан унтаж сэрсэнийхээ дараа углаашаа авч ухааныг 100 удаа цохь гэж энэ бол хамгийн түрүүнд хийх зүйл унтахаасаа өмнө шүүр аваад ухааныг 100 удаа нүд тэгвэл чи ухаанаа хянаж чадна эс аваас маш хэцүү байх болно энэ бол ...

углааш шүүрээр ухаанаа зодох нь мөн тапасйа бидэн шиг ухаанаа захирч үл чадах хүмүүст бид ухаанаа углааш шүүрээр нүдэх хэрэгтэй ингэх аваас л хяналтанд байна Свами гэдэг нь ухаанаа хянасан нэгнийг хэлнэ Vāco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha-vegam, manasa-vegam, krodha-vegam, etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ pṛthivīṁ sa śiṣyāt (NOI 1). энэ бол Рупа Госвмагийн сургааль. Бид вачо-вегам-г хянаж байхад энэ бол крандана - вегам /инээв/ тэд хянаж чадахгүй ээ тэд хянаж чадахгүй иймээс л тэд хүүхдүүд хүүхдийг уучилж болно харин бурханлаг ухамсарт байх хүн ухаанаа захирч чадахгүй бол найдваргүй тэр найдваргүй иймээс л захирах хэрэгтэй Vaco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha vegam. гэхдээ хамгийн чухал зүйл бол udara-vegam болон jihvā-vegam. jihvā-vegam. маш хяналтанд байдаг Бхактивинода Тхакура бүхий л мэдрэхүй дундаас jihvā бол хамгийн аюултай нь Tā'ra madhye jihvā ati lobhamoy sudurmati tā'ke jetā kaṭhina saṁsāre. хэлийг хазаарлан маш хүнд