MN/Prabhupada 1061 - Бхагавад гита нь 5 үнэнийг ухаарахад чиглүүлдэг

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

In this Bhagavad-gita the Subject Matter is Comprehending Five Different Truths - Prabhupāda 1061


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Бурхан Кришна yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati (BG 4.7), цагт залран бууж ирдэг амьдралын жинхэнж зорилгыг байгуулахын тулд хүн өөрийн амьдралын зорилго хүний төрлийг олсоны учраа мартах нь үүнийг dharmasya glāniḥ гэх ба хүний хийх зүйлийн гажуудалд тооцдог энэ байдалд маш олон хүмүүсээс сэрсэн нь бурханлаг зүйлийн талаар мэдэхийг хүсч буй нэгэнд нь зориулан Бхагавад-гитаг Бурхан айлджээ Бид яг л харанхуй мунхагийн далайд автан буй юм Бурхан амьд оршнолуудад өөрийн учир шалтгаангүй үзүүлэг ялангуяа хүн төрөлхтөнд зориулан тэрээр Бхагавад гитаг айлдсан Аржунаг Өөрийн шавиа болгон авч Бурхан Кришнатай холбоотой байгаа нэг нь бүхий л мунхаг байдлаас ангид байдаг Гэхдээ Аржуна нь Курукшетра харанхуй байдалд автсан байдаг Бүхний Дээд Бурханаас амьдралын тулгарч буй асуудлыг асуусан Иймээс Бурхан ирээдүй хойчийн хүн төрөлхтөнд зориулан тайлбарласан амьдралаа хэрхэн зохион байгуулах болон хэрхэн зөв зохицуулах талаар ийм байдлаар хүний амьдрал нь төгс байх болно Иймээс Бхагавад гитад 5 үнэнийг ухаарч мэдэхэд зориулсан юм 1-р үнэн нь Бурхан гэж хэн болох Бурханы талаар шинжлэх ухааныг судлах хамгийн чухал нь энд Бурханы талаар шинжлэх ухааныг тайлбарласан Дараагийнх нь амьд оршнол живагийн байр суурь хэн болох талаар Ишвара болон Жива. Бурхан Бүгдийн Дээд Эзнийг Ишвара гэж нэрлэдэг Ишвара гэдэг нь захирагч, харин жива гэдэг нь амьд оршнолууд гэсэн утгатай жива амьд оршнолууд нь ишвара эсвэл захирагч биш. Тэд захирагдсан байр суурьтай Хиймлээр намайг хэн ч удирдаагүй би эрх чөлөөтэй гэж хэлж болох ч энэ бол ухаалаг хүний шинж чанар биш амьд оршнол нь ямар ч нөхцөлд хяналтанд байдаг ядаж л түүний амьдрал хяналтанд байдаг Бхагавад гитад ишвараг ухаарахад зориулагдсан дээдийн дээд хянагч хяналтанд байгаа амьд оршнолуудын талаар дараа нь пракрити материаллаг байгаль дараагийнх нь бүхий л орчлонгийн оршин тогтнох хугацааны талаар эсвэл энэ материаллаг байгалийн илэрч тодролын талаар цаг хугацаа, мөнхийн цаг хугацаа дараагийнх нь үйлийн үр түүний үйл ажиллагааны талаар дэлхий ертөнц гариг ертөнц нь төрөл бүрийн үйл ажиллагаагаар дүүрэн байдаг ялангуяа амьд оршнол бүр нь маш олон янз бүрийн үйл үйлдэж байдаг иймээс бид Бхагавад гитагаас Ишвара Бурхан гэж хэн болох талаар жива амьд оршнол гэж хэн болон пракрити орчлонгийн илрэлийн талаар цаг хугацаа хэрхэн удирдаж байдаг талаар үйл ажиллагаа хэрхэн болж өрнөдөг талаар энэ 5 зүйлээс Бхагавад гита үүсэн тогтдог Бүхний Дээд Бодгаль Кришна Брахман эсвэл Параматма.. Өөрийн хүссэнээрээ дуудаж болно. Гэхдээ л дээд захирагч. Дээдийн дээд захирагч гэж байдаг Дээдийн дээд захирагч нь бүхнээс илүү Харин амьд оршнол нь дээд захирагчтай шинж чанарын хувьд адил яг л бүхнийг захирагчтай адил Бурхантай Тэрээр орчлонгийн үйл ажиллагааг хэрхэн удирдан зохион байгуулдаг талаар үүнийг Бхагавад гитагийн хамгийн сүүлийн бүлэгт тайлбарладаг. Материаллаг байгаль нь бие даасан биш Тэр бол Бурханы удирдалага дор үйл ажиллагаагаа явуулж байдаг Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Энэ материаллаг байгаль бол Миний тушаал зааврын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг mayādhyakṣeṇa, "under My superintendence." миний удирдлага дор