MO/Prabhupada 0406 - Oricine cunoaște știința lui Krișna, poate fi maestru spiritualDiscourse on Lord Caitanya Play Between Srila Prabhupada and Hayagriva -- April 5-6, 1967, San Francisco

Prabhupāda: Prima scenă va fi vizita templului Vijaya Nṛsiṁha Garh.

Hayagrīva: Vijaya ...

Prabhupāda: Vijaya Nṛsiṁha Garh.

Hayagrīva: Vreau să vă cer transcrierea mai târziu.

Prabhupāda: Le spun pe litere: V-i-j-a-y N-r-i-s-i-n-g-a G-a-r-h. Templul Vijaya Nṛsiṁha Garh. Acesta se află lângă șantierul naval Visakhapatnam. Există un șantier indian foarte mare, Visakhapatnam. Mai devreme nu era Visakhapatnam. Deci, aproape de acesta, la cinci mile depărtare de acea stație există acel frumos templul pe un deal. Așa că cred că peisajul templului poate fi acolo, iar Caitanya Mahāprabhu vizitează acel templu. Și după acel templu, El a venit la malul râului Godavari. La fel cum râul Gange este un râu foarte sacru, în mod similar există și alte patru râuri. Yamuna, Godavari, Kṛṣṇa, Narmada. Ganga, Yamuna, Godavari, Narmada și Kṛṣṇa. Aceste cinci râuri sunt considerate foarte sacre. Așa că El a venit pe malul lui Godavari și a făcut baie, și stătea într-un loc plăcut sub un copac și cânta Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa. Între timp, El a văzut că venea o mare procesiune, și asta ar trebui să fie scenariul acestui ... În acea procesiune ... Anterior, regii și guvernatorii, se scăldau în Gange cu toate accesoriile lor, cu formația și mulți brāhmaṇa și tot felul de lucruri caritabile. În felul acesta au venit să se scalde. Deci, Domnul Caitanya a văzut că cineva vine în acea mare procesiune, și Lui i s-a spus despre Rāmānanda Rāya, guvernatorul provinciei Madras. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya L-a rugat ca să "te duci în India de Sud. Trebuie să-l întâlnești pe Rāmānanda Rāya. El este un mare devotat. Deci, când stătea pe malul lui Kaveri și Rāmānanda Rāya venea cu procesiunea aceea, El a înțeles că este Rāmānanda Rāya. Dar pentru că El era sannyāsī, El nu i s-a adresat lui. Dar Rāmānanda Rāya, el a fost un mare devot și a văzut un sannyāsī frumos, un tânăr sannyāsī care ședea și cânta Hare Kṛṣṇa. În general sannyāsī, ei nu cântă Hare Kṛṣṇa. Ei, "Oṁ, oṁ ..." Pur și simplu vibrează oṁ. Nu Hare Kṛṣṇa.

Hayagrīva: Cum adică nu i s-a adresat lui pentru că El era un sannyāsī?

Prabhupāda: Sannyāsī, restrângerea este că sannyāsī nu ar trebui să ceară de la omul care fuge după bani sau nici să-i vadă pe aceștia. Aceasta este o restricție. Femei și bărbați de bani- bănuți-mărunți.

Hayagrīva: Dar m-am gândit că Rāmānanda Rāya era un devotat.

Prabhupāda: Era devotat, dar, fără îndoială, dar în exterior el era un guvernator. Către exterior. Deci Caitanya Mahāprabhu nu s-a dus la el, dar el tot a înțeles că "Aici este un frumos sannyāsī". El a coborât, a oferit plecăciuni respectuoase și s-a așezat înaintea Lui. Și cum aveau cunoștințe comune, Domnul Caitanya a spus că "Bhaṭṭācārya M-a informat deja despre tine. Ești un mare devot. Așa că Eu am venit să te văd. Atunci el a răspuns: "Ei bine, ce devot? Eu sunt om politic, politician pe bani. Dar Bhaṭṭācārya este foarte drăguț cu mine că a cerut Sfinției Tale să vii ca să mă vezi. Deci, dacă Tu ai venit, la fel de amabil, eliberează-mă din această māyā materială." Deci, au vorbit o întâlnire cu Rāmānanda Rāya, și amândoi s-au întâlnit din nou seara, și a fost vorba despre, vreau să spun, despre progresul spiritual al vieții. Domnul Caitanya i-a pus întrebări iar Rāmānanda Rāya i-a răspuns. Desigur, este o poveste lungă despre cum l-a întrebat El și cum i-a răspuns.

Hayagrīva: Rāmānanda Rāya.

Prabhupāda: Da.

Hayagrīva: Ei bine, este important? Aceasta este scena despre întâlnire.

Prabhupāda: Întâlnire, întâlnire, vreți să prezentați discuția?

Hayagrīva: Ei bine, dacă trebuie să fie redată în scenă, este important. Vrei ca eu să prezint discuția?

Prabhupāda: Este importantă scena cum l-a întâlnit El pe Rāmānanda Rāya, cum a venit într-o procesiune, într-un peisaj frumos. Aceste lucruri sunt deja complete. Iar în ceea ce privește discuțiile, rezumatul discuției a fost ...

Hayagrīva: Dă-mi doar rezumatul succint.

Prabhupāda: Scurtul rezumat. În această scenă Caitanya Mahāprabhu a devenit student. Nu chiar student. El l-a întrebat iar Rāmānanda Rāya i-a răspuns. Deci, importanța scenei este că Caitanya Mahāprabhu nu urmează formalitatea, cum că numai sannyāsī ar trebui să fie maeștri spirituali. Oricine cunoaște știința despre Kṛṣṇa poate fi maestru spiritual. Și să arătăm acest exemplu practic, deși El era sannyāsī și brāhmaṇa iar Rāmānanda Rāya era śūdra și gṛhastha, gospodar, însă El a devenit ca un student și l-a întrebat pe Rāmānanda Rāya. Rāmānanda Rāya a simțit o, vreau să spun, o ezitare "Cum pot eu avea poziția de profesor petru un sannyāsī?" Atunci Caitanya Mahāprabhu a răspuns: "Nu, nu, nu ezita." El a afirmat că cineva poate fi un sannyāsī sau poate fi un gospodar sau poate fi un brāhmaṇa sau un śūdra, asta nu contează. Oricine cunoaște știința despre Kṛṣṇa, el poate lua locul profesorului. Așa a fost, vreau să spun, darul Său. Pentru că în societatea indiană este pur și simplu considerat că doar brāhmaṇa și sannyāsī pot fi maeștri spirituali. Dar Caitanya Mahāprabhu a spus: "Nu. Oricine poate deveni maestru spiritual, cu condiția să cunoască bine știința". Și rezumatul discuției a fost cum să te înalți la cea mai înaltă perfecțiune a iubirii de Dumnezeu. Și această dragoste de Dumnezeu a fost descrisă, a existat, vreau să spun, super-excelent în forma lui Rādhārāṇī. Deci, în bhāva, în caracterul lui Rādhārāṇī. Și Rāmānanda Rāya, în trăsătura asociaților lui Rādhārāṇī Lalitā-sakhī, ambii s-au îmbrățișat și au început să danseze în extaz. Acesta va fi sfârșitul scenei. Amândoi au început să danseze în extaz.

Hayagrīva: Rāmānanda Rāya.

Prabhupāda: Și Caitanya Mahāprabhu.

Hayagrīva: În regulă.