MO/Prabhupada 0523 - Avatāra înseamnă cine vine dintr-o sferă mai înaltă, planetă mai înaltăLecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Madhudviṣa: Prabhupāda, care este diferența dintre o încarnare și o avatāra?

Prabhupāda: Avatāra este o încarnare. Avatāra înseamnă încarnare. Încarnarea, în dicționarul dvs., e de a "accepta un anumit corp"? Este asta...? Dar avatāra ... Desigur, există diferite grade de avatāra. Avatāra înseamnă cel care vine ... Cuvântul adevărat este "avataraṇa", coborând. Avatāra înseamnă cine vine dintr-o sferă mai înaltă, planetă mai înaltă. Ei nu sunt entități vii ale acestei lumi, această lume materială. Ei provin din lumea spirituală. Ei se numesc avatāra. Deci, aceste grade avatāra sunt diferite. Există śaktyāveśāvatāra, guṇāvatāra, līlāvatāra, yugāvatāra, atât de multe. Deci avatāra înseamnă cel care vine direct din lumea spirituală. Și încarnare, desigur, această avatāra este tradusă cu cuvântul încarnare, dar cred că sensul real al încarnării înseamnă "cine acceptă un trup". Nu este așa? Deci acea încarnare, toată lumea acceptă un corp material. Dar avatāra ... Există avatāra lui Viṣṇu și avatāra de devoți, de asemenea. Există grade diferite de avatāra. Veți citi asta în învățăturile Domnului Caitanya, care tocmai iese de la tipar.