MO/Prabhupada 1057 - Bhagavad-gita-este cunoscută, de asemenea, ca Gitopanisad, esența cunoștințelor vedice660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Prabhupāda:

oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ

(Mă închin respectuos în fața Maestrului meu Spiritual, care cu făclia cunoașterii mi-a deschis ochii, orbiți de întunericul ignoranței.)

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ
sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ
dadāti sva-padāntikam

(Când Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, care și-a stabilit în această lume materială misiunea de a îndeplini dorința Domnului Caitanya, îmi va da un adăpost sub picioarele lui de lotus?)

vande 'haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca
śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam
sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca

(Mă închin cu respect la picioarele de lotus ale Maestrului meu Spiritual și a tuturor celorlalți predecesori pe calea serviciului devoțional. Mă închin respectuos în fața tuturor Vaisnavilor și în fața celor Șase Gosvāmī, inclusiv Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrīla Sanātana Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī, Jīva Gosvāmī, și asociații lor. Mă închin cu respect în fața lui Śrī Advaita Ācārya Prabhu, à Śrī Nityānanda Prabhu, à Śrī Caitanya Mahāprabhu, și toți adepții Lui, în frunte cu Śrīvāsa Thakura. Mă închin apoi cu respect în fața picioarelor de lotus ale Domnului Kṛṣṇa, Śrīmatī Rādhārāṇī și toate gopi, în frunte cu Lalitā et Viśākhā.)

he kṛṣṇa karuṇā-sindho
dīna-bandho jagat-pate
gopeśa gopikā-kānta
rādhā-kānta namo 'stu te

(O dragul meu Kṛṣṇa, ocean de milă, Tu ești prietenul celor în dificultate si sursa creației. Ești stăpțnul ciobanilor și iubitul gopi, în special al lui Rādhārāṇī.)

tapta-kāñcana-gaurāṅgi
rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi
praṇamāmi hari-priye

(Mă închin cu respect în fața Ta. Ofer respectele mele pentru Rādhārāṇī, al cărei trup este ca aurul topit și care este regina Vrndāvanei. Ești fiica regelui Vṛṣabhānu, și ești foarte dragă Domnului Kṛṣṇa.)

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

(Mă închin respectuos în fața tuturor adepților Vaiṣṇava ai Domnului. Ei pot îndeplini dorințele tuturor, la fel cum o fac copacii dorințelor, și sunt plini de compasiune pentru sufletele căzute.)

śrī-kṛṣṇa-caitanya
prabhu-nityānanda
śrī-advaita gadādhara
śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

(Mă închin în fața lui Śrī Kṛṣṇa Caitanya, Prabhu Nityānanda, Śrī Advaita, Gadādhara, Śrīvāsa și toți devotații Domnului Caitanya.)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

(Dragul meu Dumnezeu, și energia spirituală a Domnului, binevoiește să mă angajezi în serviciul Tău. Sunt acum stânjenit de acest serviciul material. Te rog să mă implici în serviciul Tău.)

Introducere în Gītopaniṣad AC Bhaktivedanta Swami, autorul Śrīmad-Bhāgavatam, Călătoria Ușoară pe Alte Planete, editorul Înapoi la Dumnezeu, etc.

Bhagavad-gītā-este cunoscută, de asemenea, ca Gītopaniṣad, esența cunoașterii vedice, și e una dintre cele mai importante Upanișade în literatura vedică. Pentru Bhagavad-gītā există multe comentarii în limba engleză și necesitatea unui alt comentariu în limba engleză al Bhagavad-gītā poate fi explicat în felul următor. În primul rând... O doamnă americană, doamna Charlotte Le Blanc, m-a rugat să-i recomand o ediție în limba engleză a Bhagavad-gītā care ar putea s-o citească. Desigur, în America există atât de multe ediții în Engleză ale BBhagavad-gītā, dar din cele pe care le-am văzut, nu numai în America, dar și în India, nici una nu poate fi considerată strict autoritară, pentru că aproape fiecare dintre aceste ediții și-au exprimat propria opinie prin comentarea Bhagavad-gītā, fără însă să atingă spiritul Bhagavad-gītā așa cum este el. Spiritul Bhagavad-gītā, Bhagavad-gītā este menționat în Bhagavad-gītā în sine. E așa. Dacă vrem să luăm un anumit medicament, atunci trebuie să urmărim direcția specială menționată pe eticheta medicamentului. Noi nu putem lua medicamentul special în conformitate cu propria noastră direcție sau sfatul unui prieten, dar trebuie să ia medicamentul în conformitate cu instrucțiunile date pe eticheta flaconului și indicațiile medicului. În mod similar, Bhagavad-gītā de asemenea ar trebui să fie luată sau acceptată așa cum ne este prescris de vorbitorul Însuși.