NE/Prabhupada 0420 - यो नसोच कि तिमी यो संसारकी दासी हौ

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0419
Next Page - Video 0421 Go-next.png

यो नसोच कि तिमी यो संसारकी दासी हौ
- Prabhupada 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968


प्रभुपाद: (यज्ञको लागि मन्त्र जप्नुहुन्छ, भक्तहरु जवाफ दिन्छन्) धन्यवाद | अब मलाई माला देऊ | माला | कोहि..... (प्रभुपादले मालामा जप गर्नुहुन्छ, भक्तहरु जप गर्छन्) तिम्रो नाम के हो ?

बिल:बिल |

प्रभुपाद: तिम्रो अध्यात्मिक नाम विलास-विग्रह | विलास-विग्रह | वि-ला-स वि-ग्र-ह | विलास विग्रह | तिमी यहाँबाट सुरु गर, ठुलो दाना: हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | यो औंलाले तिमी छुनु हुँदैन | त्यसैगरी अर्को | यसप्रकारले तिमी यो छेउमा आउँछौ, डेरी यहाँबाट यो छेउतर्फ सुरु गर | तिम्रा गुरुभाईले तिमीलाई सिकाउनेछन् | र तिमीले दश प्रकारका अपराधबाट बच्नुपर्छ | त्यो मैले भन्नेछु | तिमीसँग कागज छ, कि दश प्रकारका अपराध ?

भक्त: हो |

प्रभुपाद: दण्डवत गर | (विलास विग्रहसँग शब्द-शब्द दोहोर्याउँदै) नम ओं विष्णु-पादाय कृष्ण​-प्रेष्ठाय भू-तले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने हरे कृष्ण जप र खुसी होऊ | धन्यवाद | हरे कृष्ण | (भक्तहरु जप गर्छन्) तिम्रो नाम ?

रब: रब |

प्रभुपाद: रब | तिम्रो अध्यात्मिक नाम रेवतीनन्दन | रे-व-ती, रेवती, नन्दन, न-न्-द-न | रेवतीनन्दन भनेको रेवतीको पुत्र | रेवती वसुदेवकि एक पत्नी थिइन्, कृष्णकि सौतेनी आमा | र बलराम उनको पुत्र हुनुहुन्छ | त्यसैले रेवतीनन्दन भनेको बलराम | रेवतीनन्दन दास ब्रह्मचारी, तिम्रो नाम | जप यहाँबाट सुरु हुन्छ र अघि बढ्छ | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | अनि अर्को | यस प्रकारले, तिमी यो छेउमा आउँछौ र फेरी यहाँबाट सुरु गर्छौ | तिम्रा गुरुभाईहरुले सिकाउनेछन् | दण्डवत गर | दण्डवत गर | (रेवतीनन्दनसँग शब्द-शब्द दोहोर्याउँदै) नम ओं विष्णु-पादाय कृष्ण​-प्रेष्ठाय भू-तले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने अब तिम्रो माला लिऊ | सुरु गर | जप | (भक्तहरु जप गर्छन्) यो केबाट बनेको हो ? धातु ? किन यो यस्तो गह्रौं छ ?

युवा: यो बिउ हो, स्वामीजी |

प्रभुपाद: यो बिउ हो ? के को बिउ ?

युवा: मलाई थाहा छैन | एउटा ठुलो बिउ |

प्रभुपाद: यो धेरै गह्रौं छ | गोली जस्तै | कृष्ण गोली | (हाँसो) (भक्तहरु जप गर्छन्) तिम्रो अध्यात्मिक नाम श्रीमती दासी हो | श्रीमती | श्री-म-ती | श्रीमती दासी | श्रीमती भनेकी राधारानी | श्रीमती: भनेकी के ? प्रभुपाद: श्रीमती भनेकी राधारानी | त्यसैले राधारानी दासीको मतलब तिमी राधारानीकी दासी हौ | यो नसोच कि तिमी यस जगतकी दासी हौ | (हाँस्नुहुन्छ) राधारानीको दासी हुनु धेरै भाग्यको कुरा हो | हो | त्यसैले तिम्रो नाम श्रीमती दसी | तिमीले यहाँबाट सुरु गर्नेछौ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | अनि अर्को | यस प्रकारले यो छेउमा आउ र फेरी सुरु गर | कम्तिमा सोह्र माला | (श्रीमतीसँग शब्द-शब्द दोहोर्याउँदै) नम ओं विष्णु-पादाय कृष्ण​-प्रेष्ठाय भू-तले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने ठिक छ | लिऊ | खुसि होऊ |

श्रीमती: हरे कृष्ण |

प्रभुपाद: त्यो कागज कहाँ छ, दश प्रकारका अपराधहरु ? त्यो कागज कहाँ छ ? जपका तीन स्तर छन् | त्यो के हो ?

युवा: यो चित्र उनले बनाएकी छिन् |

प्रभुपाद: ओहो, तिमीले यो बनाएकी ? राम्रो | धेरै सुन्दर | धेरै, धेरै धन्यवाद |

जाह्नवा: हजुरको आशिर्वादसँग के यो स्यारोनलाई दिनुहुन्छ ? के हजुरको आशिर्वादसँग स्यारोनलाई यो दिनुहुन्छ ?

युवती: श्रीमती दासी |

प्रभुपाद: यो उपहार हो |

श्रीमती: धन्यवाद |