PL/730522 Wykład - Kropla Nektaru Srila Prabhupada - Nowy Jork

From Vanipedia

PL/Polish - Krople Nektaru Srila Prabhupada
"Matka Jaśoda (Yaśoda) widzi, że Kryszna jest Bogiem. Gopi również: 'gopi-jana-vallabha' [dosłownie: Upragniony/ Poszukiwany, który oczarowuje wszystkie gopi z terenów Wrindawan]* 'giri-vara-dhārī' (Ten, który uniósł wzgórze Govardhan). Kryszna podnosi Wzgórze Govardhana. Kto może to zrobić, jeśli nie Bóg? Oni to widzą; mimo to nie wiedzą, że Kryszna jest Bogiem. 'Kryszna jest cudowny', to wszystko. Nie chcą wiedzieć czy Kryszna jest Bogiem, czy nie. Chcą kochać Krysznę. Kryszna może być Bogiem lub nie Bogiem, to nie ma znaczenia. Tak jest kiedy kogoś kochasz, nie ma wówczas dla Ciebie znaczenia kim on jest – czy jest bogatym czy biednym człowiekiem, wykształconym czy niewykształconym – nie ma wówczas takich rozważań. W Miłości nie ma czegoś takiego, rozważania. Podobnie też, miłość gopi do Kryszny była czysta. Nie brano pod uwagę czy Kryszna jest Bogiem, dlatego też one chciały z Nim tańczyć. Nie [to raczej]: Kryszna chciał z nimi tańczyć, dlatego one przyszły do Kryszny".

Przypis tłumacza: gopi-jana-vallabha: fragment "Jaya Radha Madhava"

"Gopa" oznacza tego, który kontroluje “go”. Gopas oznaczają więc wewnętrzne energie subtelne kontrolujące różnego rodzaju percepcje i wrażenia poprzez zewnętrzne jak i wewnętrzne doświadczenia zmysłowe. "Gopis" (gopi) reprezentują energię, która ożywia te wewnętrzne i zewnętrzne energie, czyli, umożliwiają te rozmaite percepcje i doświadczenia zmysłowe poprzez ich doświadczanie. "Jana" wskazuje na mnogość tych energii. "Vallabha" natomiast oznacza tego, który jest poszukiwany (Poszukiwany/ Upragniony). Innymi słowy, "gopi-jana-vallabha" to nie zwrot oznaczający w sensie dosłownym zwykłe pasterki zakochane w Upragnionym Krysznie (Bogu), ale zwrot mówiący o tych, którzy kontrolują zewnętrzne i wewnętrzne zmysły poprzez zaangażowanie ich w rozwijanie pełnej miłosnego oddania relacji z tym, który jest Upragnionym/ Poszukiwanym i który jest Ostatecznym Odbiorcą Wszelkiej Przyjemności (z Bogiem).

giri-vara-dhārī: Ten, który podniósł/ uniósł Wzgórze Govardhan dla dobra i ochrony swoich ludzi. (Kiedy Pan Kryszna był mały, uniósł całe wzgórze Govardhan by mieszkańcy jego wioski i pobliskich terenów mogli się pod nim schronić w trakcie ulewnych deszczy i burz zesłanych przez rozgniewanego Pana Indrę - półboga zarządzającego m.in. deszczami/ burzami/ piorunami)

730522 - Wykład SB 01.09.40 - Nowy Jork