SK/660812 Prednáška - Šríla Prabhupáda hovorí o nektárovej kvapke v New Yorku

SK/Slovak - Kvapky nektáru od Šrílu Prabhupádu
"Podľa védskej literatúry existujú štyri kategórie ľudskej spoločnosti: brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa. Brahmacārī znamená študentský život, viac menej, študentský život. A gṛhastha znamená tí, čo vedú rodinný život, po študentskom živote. A vānaprastha znamená život v ústraní. A sannyāsa znamená rád odriekania. Nemajú žiadnu spojitosť s hmotnými činnosťami. Tak toto sú štyri rôzne stupne ľudského sociálneho rádu."
660812 - Lecture BG 04.24-34 - New York