SK/660827 Prednáška - Šríla Prabhupáda hovorí o nektárovej kvapke v New Yorku

SK/Slovak - Kvapky nektáru od Šrílu Prabhupádu
"Takže tento svet je zvrátený odraz. A pretože je odrazom reality, preto pripadá tak pekne, že ho berieme ako skutočnosť. To sa nazýva ilúzia. Ale keď pochopíme, že "Je to dočasné, nemal by som k tomu priľnúť. Je to dočasné. Moja pripútanosť by mala smerovať k realite, nie k nerealite"... Takže realita je Kṛṣṇa. Toto je tiež realita, ale dočasná. Musíme sa teda dostať z dočasnosti do reality."
660827 - Lecture BG 05.07-13 - New York