Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

SK/Prabhupada 0044 - Slúžba znamená, že počúvnete príkaz pána

From Vanipedia


Service Means that you Obey the Order of the Master - Prabhupāda 0044


Lecture on BG 4.1 -- Montreal, August 24, 1968

Takže to znamená, že nasleduje Krišnove vedenie . To je všetko. Nevadí mu, že sa stane " Krišnovým nepriateľom." Ten princíp je, že on nasleduje. Ak keď Krišna povie: "Staneš sa mojím nepriateľom," Tak ja sa stanem Jeho nepriateľom. To je bhakti-yoga. Áno. Chcem uspokojiť Krišnu. Podobne ako pán povie sluhovi, "Sem ma udri." Takže on ho udiera. Tak to je služba. Niektorý to môžu vidieť ako, "Ó on ho udiera a myslí si, že slúži?, čo to je ? On ho udiera." Ale pán to chce, "Udri ma" To je služba. Slúžiť znamená, že počúvnete príkaz pána. Nezáleží na tom, čo to je. Je veľmi pekný príklad v živote Pána Čaitanyu, On mal osobného služobníka Góvindu. Takže Pán Čaitanya prijal prasādam a až potom ho prijal aj Govinda. Takže jedného dňa Pán Čaitanya, po tom ako prijal prasádam si ľahol na prah dverí. Ako sa to volá? Prah? Dvere? Vchod. Takže Góvinda ho prekročil. Govinda Mu zvykol masírovať nohy zatiaľ čo On odpočíval. Takže Govinda prekročil Pána Čaitanyu a masíroval Mu nohy. Pán Čaitanya spal, a, povedzme, že po pol hodine, Keď sa prebudil, tak sa rozhliadol, "Govinda, ty si ešte neprijal svoj prasádam ?" "Nie, pane." "Prečo?" "Nemôžem Vás prekročiť. Vy tu predsa ležíte." "Tak ako si prišiel?" "Prekročil som." "Ak si v prvý krát prekročil, tak prečo neprekročíš znovu?" "To som Vám prišiel slúžiť. A teraz nemôžem prekročiť len kvôli tomu aby som prijal svoj prasādam. To nie je moja povinnosť. To je pre mňa. A to to je pre Vás. " Takže pre potešenie Krišnu sa môžete stať Jeho nepriateľom, môžete sa stať Jeho priateľom, môžete sa stať kýmkoľvek. To je bhakti-yoga. Pretože vašim cieľom je to, ako potešiť Krišnu. A hneď ako chcete tešiť svoje vlastné zmysli, tak potom idete do hmotného sveta, okamžite.

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare
(Prema-vivarta)

Akonáhle zabudneme na Krišnu a chceme robiť veci pre náš zmyslový pôžitok, tak to je māyā. A akonáhle sa vzdáme tohto procesu uspokojovania zmyslov a robíme všetko pre Krišnu, tak to je oslobodenie.