SK/Prabhupada 0939 - Nikto si nevezme manžela, ktorý sa oženil šesťdesiat-štyrikrát

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 0938
Nasledujúca stránka - video 0940 Go-next.png

Nikto si nevezme manžela, ktorý sa oženil šesťdesiat-štyrikrát
- Prabhupāda 0939


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Oddaný: Preklad: "A predsa iní hovoria, že Si sa zjavil aby si obnovil oddanú službu načúvania, spomínania, uctievania a tak ďalej, aby podmienené duše trpiace materiálnymi bolesťami to mohli využiť a získať oslobodenie. "(SB 1.8.35)

Prabhupāda: Čiže asmin bhave. Asmin znamená "toto". Stvorenie, bhave znamená stvorenie. Bhava, bhava znamená "stanete sa". "Stanete sa" znamená, že aj zaniknete. Akonáhle je tu otázka, že sa stanete niečím, tak aj zaniknete. Všetko, čo sa narodí, musí zomrieť. Toto je zákon prírody. Tzv. vedci sa snažia, že zastavia smrť svojou vedeckou výskumnou prácou, ale nevedia, že čo sa narodí musí zomrieť. Janma-mṛtyu. To je relatívne. A to, čo sa nenarodí, nezomrie. Hmota sa rodí. Čokoľvek hmotné, to je zrodené. ALe duchovné sa nerodí. Preto sa v Bhagavad-gīte hovorí, na jāyate na mriyate vā kadācin (BG 2.20). Duša sa nikdy nerodí, a preto nikdy neumiera.

A, bhave 'smin. Bhava, toto bhava znamená tento hmotný svet, kozmický prejav. Bhave 'smin kliśyamānānām. Každý, kto je v tomto materiálnom svete, musí pracovať. Toto je hmotný svet. Tak ako vo väznici, nie je možné, že bude sedieť. a že bude poctený rovnako ako zať. Nie. V našej krajine je zať veľmi ctený. Ctený znamená lichotený. Aby sa nerozviedol s dcérou. Preto by nikto nemal očakávať ... V Indii môžeme povedať niečo vtipné o zaťovi. Kedysi ... Stále platí systém, že dcéra sa musí vydať. To je zodpovednosťou otca. Nazýva sa to kanyā-dāna. Otec nemusí zosobášiť svojho syna. To nie je veľmi veľká zodpovednosť. Ale ak má dcéru, otec musí dozrieť na to, že sa vydá. Kedysi to bolo desať rokov, dvanásť rokov, trinásť rokov. Nie viac. To je systém. To bol védský systém. Kanyā. Kanyā znamená pred dosiahnutím puberty. Kanyā. Takže kanyā-dāna. Musí byť niekoho darovaná. Takže v puline brāhmaṇa, brāhmaṇa, veľmi úctyhodnej komunite, bolo veľmi ťažké nájsť vhodného zaťa. Preto sa kedysi akýkoľvek gentleman mohol stať podnikateľom jednoducho uzavretím manželstva. Počas môjho detstva, keď som bol študentom, školákom, mal som jedného priateľa v triede, vzal ma k sebe domov. Tak som uvidel, že jeden gentleman fajčil a povedal mi, "Poznáš toho gentlemana?" Tak som sa spýtal: "Och, ako ho môžem poznať?" To je "On je manžel mojej tety a moja teta je šesťdesiatštvrtou manželkou tohto pána." Šesťdesiat štyri. Takže títo pulina brāhmaṇovia, oni, ich podnikanie bolo takéto. Oženiť sa niekde, zostať tam pár dní, znovu ísťza ďalšou manželkou, znovu za ďalšou manželkou, znovu za ďalšou. Jednoducho chodiť za manželkou, to je ich zamestanie. To bol spoločenský systém, ktorý sme videli. Teraz sú tieto veci už preč. Nikto si nevezme muža, ktorý sa oženil šesťdesiatštyrát. (Smiech) Ale tak to tam bolo. Takže, zať, v tomto prípade je veľmi ctený. Existuje veľa príbehov. Nemali by sme strácať čas týmto spôsobom. (Smiech)