SK/Prabhupada 1057 - Bhagavat Gíta je známa aj ako Gítopanišad, Esencia Védskeho Poznania

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 1056
Nasledujúca stránka - video 1058 Go-next.png

Bhagavad-gita is Known also as Gitopanisad, the Essence of Vedic Knowledge - Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Prabhupāda:

oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ

(Vzdávam svoje úctivé poklony môjmu duchovnému učiteľovi, ktorý otvoril moje oči pochodňou poznania, ktoré boli zaslepené temnotou nevedomosti.)

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ
sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ
dadāti sva-padāntikam

(Kedy Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, ktorý započal v tomto hmotnom svete misiu pre vyplnenie túžby Pána Čaitanyu, mi dá útočisko pod svojimi lotosovými nohami?)

vande 'haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca
śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam
sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca

(Vzdávam svoje úctivé poklony lotosovým nohám môjho duchovného učiteľa a všetkým predchodcom cesty oddanej služby. Vzdávam svoje úctivé poklony všetkým Vaišnavom a Šiestim Goswámiom, spolu so Śrīlom Rūpom Gosvāmīm, Śrīla Sanātanom Gosvāmīm, Raghunātha dās Gosvāmīm, Jīva Gosvāmīm a ich spoločníkmi. Vzdávam svoje úctivé poklony Śrī Advaita Ācārya Prabhuovi, Śrī Nityānanda Prabhuovi, Śrī Caitanya Mahāprabhuovi a Jeho oddaným, na čele so Śrīvāsa Ṭhākurom. Ďalej vzdávam svoje poklony lotosovým nohám Krišnu, Śrīmatī Rādhārāṇī a všetkým gópiám na čele s Lalitou a Višākhou.)

he kṛṣṇa karuṇā-sindho
dīna-bandho jagat-pate
gopeśa gopikā-kānta
rādhā-kānta namo 'stu te

(Ó môj drahý Krišna, oceán milosti, Ty si priateľom nešťastných a pôvodcom stvorenia. Ty si Pánom pastierov a milovníkom gópií, špeciálne Rādhārāṇī. Vzdávam Ti svoje úctivé poklony.)

tapta-kāñcana-gaurāṅgi
rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi
praṇamāmi hari-priye

(Vzdávam svoju úctu Rādhārāṇī, ktorej pleť je ako tekuté zlato a ktorá je Kráľovnou Vrindávanu. Ty si dcéra Kráľa Vṛṣabhānua a si veľmi drahá/vzácna Krišnovi.)

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

(Vzdávam svoje úctivé poklony všetkým Vaišnavom, oddaným Pána. Oni môžu splniť prianie každého tak ako strom priania a sú plný súcitu voči pokleslým dušiam.)

śrī-kṛṣṇa-caitanya
prabhu-nityānanda
śrī-advaita gadādhara
śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

(Vzdávam svoje poklony Śrī Kṛṣṇa Caitanyovi, Prabhu Nityānandovi, Śrī Advaitovi, Gadādharovi, Śrīvāsovi a všetkým ostatným v rade oddanosti.)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

(Môj drahý Pane a duchovná energia Boha, prosím zamestnaj ma v Tvojej službe. Ja som teraz znepokojený touto hmotnou službou. Prosím zamestnaj ma v Tvojej službe.)

Úvod ku Gītopanišad od A.C. Bhaktivedanta Swamího autor Śrīmad-Bhāgavatamu, Ľahká Cesta na Iné Planéty, redaktor Návratu k Bohu, atď.

Bhagavad Gíta je známa taktiež ako Gītopaniṣad, esencia Védskeho poznania, a jedna z najdôležitejších z rozličných Upanišad vo Védskej literatúre. Táto Bhagavad-Gíta, existuje veľa komentárov v angličtine a načo je potreba ďalšieho anglického komentáru Bhagavad-Gíty môže byť vysvetlené nasledovným spôsobom. Jedna... Jedna pani z Ameriky, Mrs.Charlotte Le Blanc ma požiadala aby som odporučil anglické vydanie Bhagavad Gíty, ktorú si môže prečítať. Samozrejme, v Amerike je tak mnoho vydaní anglickej Bhagavad-Gíty, ale tie čo som doposiaľ videl, nie iba v Amerike, ale taktiež v Indii, ani o jednej sa nedá prísne tvrdiť, že je autoritatívna, pretože skoro každá z nich prezentuje vlastný názor cez komentár Bhagavad Gíty bez toho, aby sa dotkli ducha Bhagavad-Gíty takej aká je.

Duch Bhagavad-Gíty je vyjadrený v Bhagavad Gíte samotnej. Je presne ako toto. Ak si chceme dať určitý druh lieku, tak potom musíme nasledovať určitý návod zmienený na etikete toho lieku. Nemôžeme si dávať nejaký liek podľa nášho návodu, alebo návodu od priateľa, ale musíme si dávať liek podľa návodu, ktorý je na štítku fľašky a tak ako to je určené lekárom. Podobne, Bhagavad-Gíta sa má prijímať, alebo akceptovať tak ako to je určené samotným autorom.