SL/Prabhupada 0081 - Na Soncu so telesa ognjenaLecture on BG 2.13 -- New York, March 11, 1966

Tukaj je rečeno, dhīra.

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13)

Dehinaḥ. Dehinaḥ pomeni "tisti, ki je sprejel to materialno telo". Asmin. Asmin pomeni "v tem svetu" oziroma "v tem življenju". Yathā pomeni "kakor". Dehe pomeni "v tem telesu". Dehinaḥ namreč pomeni "tisti, ki je sprejel to telo" in dehe pomeni "v tem telesu". Jaz sem torej v tem telesu, ampak nisem to telo. Na podoben način kakor ste vi pod srajco in plaščem, tako sem jaz znotraj tega telesa, tega grobega in subtilnega telesa. Grobo telo je sestavljeno iz zemlje, vode, ognja, zraka in etra. Torej grobo telo, naše celo materialno telo. Na tem planetu Zemlji, je element zemlje prevladujoč. Materialno telo je povsod narejeno iz teh petih elementov: zemlje, vode, ognja, zraka in etra. To je pet komponent. Kot na primer ta stavba. Cela ta stavba je narejena iz zemlje, vode in ognja. Vzeli ste nekaj zemlje iz katere ste naredili opeke in jih žgali v ognju. Torej, zmešali ste zemljo z vodo, naredili opeke, jih postavili v ogenj in ko so se dovolj utrdile, ste iz njih naredili veliko stavbo. Ta stavba ni torej preprosto nič drugega kot prikaz zemlje, vode in ognja. To je vse. Na podoben način je narejeno tudi naše telo: iz zemlje, vode, ognja, zraka in etra. Zrak se premika z dihanjem. Zrak je vedno tu. Naša koža je zemlja in v želodcu imamo ogenj. Brez ognja ne morete ničesar prebaviti. Razumete? Kakor hitro ogenj oslabi, se sposobnost prebavljanja poslabša. Teh stvari je veliko. Takšna je ureditev. Na tem planetu je zelo pomemben element zemlje in temu primerna so tudi naša telesa. Na drugih planetih so pomembni drugi elementi: nekje voda, nekje ogenj. Na primer na Soncu... Tudi tam so živa bitja, ampak njihova telesa so ognjena. Lahko živijo v ognju. Lahko živijo v ognju. Na podoben način tudi na vseh ostalih planetih obstajajo različni tipi teles. Na primer na Varuṇaloki, na Veneri... . Lahko vidite, da imajo živa bitja v vodi, vodne rastline in živali, drugačna telesa od naših. Vodna žival lahko leta in leta zelo udobno živi v vodi. Ampak takoj, ko jo boste potegnili na kopno, bo umrla. Na podoben način, tudi mi zelo udobno živimo na kopnem, ampak takoj ko bi nas vtaknili v vodo, bi umrli. Zato ker se sestava našega telesa razlikuje od sestave drugih teles. Težek ptič lahko leti, ker je to leteča naprava, ki jo je ustvaril Bog. Naprava, ki jo ustvari človek, pa strmoglavi. Razumete? Ker je umetna.

Takšna je torej ureditev. Vsako živo bitje ima določen tip telesa. Dehino 'smin yathā dehe (BG 2.13). In kakšna je narava tega telesa? Tukaj je razloženo, kako menjamo svoja telesa. Ampak to težko razumemo, ker smo prevzeti s tem, da to telo enačimo z dušo. Prvi A-B-C-D duhovnega znanja je, da razumemo, da nismo to telo. Če nismo trdno prepričani o tem, da nismo to telo, potem v duhovnem življenju ne moremo napredovati. Prva lekcija v Bhagavad-gīti se torej podaja na tak način. Tukaj pravi dehino 'smin. Dehī, duša. Duša, dehī pomeni duša. Tisti, ki je sprejel to materialno telo, se torej imenuje dehī. Asmin, oseba je tukaj. Oseba je tukaj, ampak njeno telo se spreminja.