SL/Prabhupada 0315 - Ker smo trmasti, znova in znova skušamo pozabiti KrišnoCity Hall Lecture -- Durban, October 7, 1975

Gospe in gospodje, zahvaljujem se vam za prijazno sodelovanje v tem velikem gibanju. Tega gibanja nisem začel jaz. To se je začelo mnogo, mnogo let nazaj s Krišno. Prvič je filozofijo Bhagavad-gite spregovoril bogu sonca. Kot je navedeno v Bhagavad-giti v četrtem poglavju:

imam vivasvate yogam
proktavan aham avyayam
vivasvan manave prahur
manur iksvakave 'bravit
(BG 4.1)
evam parampara-praptam
imam rajarsayo viduh
(BG 4.2)

Torej, če izračunamo starost Manuja, pridemo do številke štirideset milijonov let. Torej je Krišna vsaj pred štiridesetimi milijoni let izgovoril filozofijo Bhagavad-gite bogu sonca, Vivasvānu. Ime prevladujočega božanstva na sončevem planetu je Vivasvān. Njegov sin, Manu, Vaivasvata Manu ... Njegov sin, Ikṣvāku, izvorna oseba v dinastiji Surya-vaṁśa, v kateri se je pojavil Gospod Rāmacandra, Ikṣvāku ... Torej, na ta način se je gibanje za zavest Krišne začelo pred dadvnimi, davnimi časi. Toda Krišna je rekel: "Evaṁ paramparo-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ." (BG 4.2) "Nekdaj so rājarṣiji prejeli navodila prek verige nasledstva učencev." To je bil način razumevanja Bhagavad-gīte. Toda Krišna je rekel: "Sa kāleneha yogo naṣṭo parantapa." Krišna je pred pet tisoč leti v pogovoru z Arjuno na bojišču Kurukṣetre, ki je bil zmeden, ali naj se bori ali ne, in samo, da bi ga navdušil za boj, izgovoril Bhagavad-gīto. In je rekel: "Sistem paramparā nasledstva učencev je sedaj prekinjen, zato še enkrat povem, da se lahko ljudje učijo od tebe, kaj je pomen filozofije zavesti Krišne."

Pred pet tisoč leti je to filozofijo povedal Arjuni in mi imamo sedaj navodila. Na žalost so bila še enkrat izkrivljena. Ker ne sprejemamo prek sistema paramparā, sklepamo po svoje, zato je znova prekinjen. Zato je še enkrat pred petsto leti Šri Čaitanja Mahaprabhu kot vernik podal navodila Bhagavad-gite. Šri Čaitanja Mahaprabhu naj bi bil inkarnacija Krišne. Kot Krišna, Vsevišnja Božanska Osebnost, kot poveljnik je naročil "sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja" (BG 18.66), vendar ljudje še vedno napačno razumejo. Zato se je pred petsto leti Gospod Čaitanja Mahaprabhu, Krišna osebno, pojavil kot Krišnov bhakta. Šri Čaitanja Mahaprabhu je Krišna. To je opisano v izvirnih šastrah:

krsna-varnam tvisakrsnam
sangopangastra-parsadam
yajnair sankirtanaih prayair
yajanti hi su-medhasah
(SB 11.5.32)

Torej, gibanje za zavest Krišna je tako rekoč gibanje Šri Čaitanja Mahaprabhuja. Šri Čaitanja Mahaprabhu je Krišna osebno. Torej je Krišna zelo prijazen do pogojenih duš. On se znova in znova trudi, da bi jih povzdignil na pravi nivo zavesti Krišne. Ampak mi smo tako trmasti, da se znova in znova trudimo pozabiti Krišno. To se dogaja.