SL/Prabhupada 0375 - Bhajahu Re Mana pomen 2. delPurport to Bhajahu Re Mana -- San Francisco, March 16, 1967

Življenje je izredno opotekajoče se in polno nevarnosti. Zatorej bi morali izkoristiti priložnost te človeške oblike življenja in se brez obotavljanja vključiti v zavest Krišne. Tako bi moral vsakdo prositi svoj um, "Moj dragi um, ne vleci me v to nevarno pozicijo. Prosim, ohrani me v zavesti Krišne." In zavest Krišne, kako jo lahko dosežemo, to opisuje Govinda dāsa. On pravi,

śravaṇa, kīrtana, smaraṇa, vandana,
pāda-sevana, dāsya re,
pūjana, sakhī-jana, ātma-nivedana
govinda-dāsa-abhilāṣa re.

Abhilāṣa pomeni biti željan, upanje, ali ambicija. Njegova ambicija je, da bi postal bhakta na devet različnih načinov. Prva stvar je śravaṇa. Śravaṇa pomeni poslušanje. Poslušati moramo od avtoritet. To je začetek duhovnega življenja ali zavesti Krišne. Ravno tako kot Arjuna. On je dosegel svojo duhovno zavest, zavest Krišne, s poslušanjem Krišne. Podobno moramo tudi mi poslušati Krišno ali pa predstavnika Krišne. Kdor predstavi Krišnove besede kakršne so - tega moramo poslušati saj ga dandanes nimamo možnosti poslušati neposredno. Tudi neposredno od Krišne lahko slišimo. Tudi to je možno. Krišna je v srcu vsakega, in lahko Ga slišimo zlahka, kjerkoli in povsod, toda moramo biti naučeni kako ga slišati. In za ta namen potrebujemo pomoč Krišnovega predstavnika. Zatorej Caitanya Mahāprabhu pravi, da lahko dosežemo predano služenje Krišni, z združeno milostjo Krišne in duhovnega učitelja. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151). Po milosti duhovnega učitelja, guruja, in po milosti Krišne, dobimo možnost služenja Krišni v predanem služenju. Torej v Caitanya-caritāmṛti je prav tako rečeno, da je duhovni učitelj neposredna manifestacija Krišne. Krišna pride pred bhakto kot duhovni učitelj ravno tako kot sonce, ki vstopi v sobo preko sončnih žarkov. Čeprav sonce samo ne vstopi v vašo sobo ali vaše mesto ali državo - je toliko milijonov in milijonov kilometrov stran - lahko stopi kamorkoli preko svoje energije, sončne svetlobe. Podobno, Krišna vstopi kamorkoli preko svojih različnih energij. In da bi dobili to svetlobo od Krišne, moramo poslušati. Poslušanje je zelo pomembno. Zatorej Govinda dāsa pravi, śravaṇa. Śravaṇa pomeni poslušati. In kdor je pravilno poslušal, njegova naslednja stopnja bo kirtanam. Ravno tako kot ti naši fantje so lepo poslušali, in sedaj so željni peti, gredo pojoč po ulicah. To je naravno sosledje. Ne, da samo nekaj poslušaš, potem pa se ustaviš. Naslednja stopnja bo kirtanam. Ali poješ, pišeš, govoriš, ali pa pridigaš, kirtana bo prisotna. Tako śravaṇaṁ kīrtanam, najprej poslušanje in potem petje. In poslušanje in petje o komu? O Višnuju, ne o komerkoli. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ (SB 7.5.23). Vse to je opisano v šastrah. Običajni ljudje so prav tako vključeni v poslušanje in petje. Oni poslušajo preko časopisa o nekem politiku, in potem ves dan debatirajo in opevajo, "O, ta mož bo izvoljen. Ta mož bo izvoljen." Torej poslušanje in petje je vsepovsod. Toda, če si želimo duhovne odrešitve, potem moramo poslušati in peti o Višnuju in o nikomur drugem. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Tako pesnik poje, Śravaṇa, kīrtana, smaraṇa, vandana, pāda-sevana, dāsya re. Obstajajo različni procesi: poslušanje, petje, spominjanje, čaščenje v templju, in služenje. Avtor si želi vseh devet vrst predanega služenja. In na koncu, pūjana sakhī-jana. Sakhī-jana označuje tiste, ki so zaupni sluge Gospoda, da bi zadovoljili njih. In ātma-nivedana. Atma pomeni notranji jaz in nivedana pomeni predaja. Govinda-dāsa-abhilāṣa. Ime tega pesnika je Govinda dāsa, in on je izrazil, da je to njegova edina želja. Želi si izkoristiti to priložnost človeške oblike življenja na ta način. To je povzetek in smisel te pesmi.