SL/Prabhupada 0420 - Don't Think That You Are Maidservant Of This World

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prejšnja stran - Video 0419
Naslednja stran - Video 0421 Go-next.png

Don't Think That You Are Maidservant Of This World
- Prabhupāda 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: (Recitira mantre za ognjeno daritev, bhakte odgovarjajo.) Hvala. Sedaj pa mi podaj kroglice. Kroglice. Nekdo (Prabhupada mantra na kroglice, bhakte prav tako mantrajo na jape. Kako ti je ime?

Bill: Bill.

Prabhupāda: Torej, tvoje duhovno ime je Vilāsa-vigraha. Vilāsa-vigraha. V-i-l-a-s v-i-g-r-a-h-a. Vilāsa-vigraha. Od tu začneš, z veliko kroglico: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. S tem prstom se jih ne dotikaj. Podobno z naslednjimi. Na tak način prideš na drugo stran in znova začneš s te strani. Tvoji bratje po Bogu te bodo naučili. Obstaja deset vrst žalitev, ki se jih ogibaj. To ti bom razložil. Jih imaš na papirju, deset vrst žalitev?

Bhakta: Da.

Prabhupāda: Prikloni se. (Vilāsa-vigraha ponavlja besedo za besedo)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Mantraj Hare Kṛṣṇa in bodi srečen. Hvala. Hare Kṛṣṇa. (Bhakte mantrajo na jape) Tvoje ime?

Rob: Rob.

Prabhupāda: Rob. Torej je tvoje duhovno ime Revatīnandana. R-e-v-a-t-i, Revatī, nandana, n-a-n-d-a-n. Revatīnandana pomeni sin Revatī. Revatī je bila ena od Vasudevovih žena, Kṛṣṇova mačeha. Balarāma pa je bil njen sin. Revatīnandana tako pomeni Balarāmo. Revatīnandana dāsa brahmacārī, je tvoje ime. Začni mantrati tu in tako nadaljuj. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. In potem naslednjo. Tako prideš na to stran in zopet začneš od tukaj. Tvoji bratje po Bogu te bodo naučili. Prikloni se. Prikloni se. (Revatīnandana ponavlja besedo za besedo)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Zdaj pa vzemi japo. Začni. Mantraj. (Bhakte mantrajo na jape.) Iz česa je tole? Iz kovine? Zakaj je tako težko?

Mladenič: Seme je, Swamijī.

Prabhupāda: A, seme je? Seme česa pa?

Mladenič: Ne vem. Veliko seme je.

Prabhupāda: Zelo težko je. Kot metek. Kṛṣṇov metek. (smeh) (Bhakte mantrajo na jape) Torej tvoje duhovno ime je Śrīmatī dāsī. Śrīmatī. S-r-i-m-a-t-i. Śrīmatī dāsī. Śrīmatī pomeni Rādhārāṇī.

Śrīmatī: Kaj pomeni?

Prabhupāda: Śrīmatī pomeni Rādhārāṇī. Torej Rādhārāṇī dāsī pomeni, da si dekla Rādhārāṇī. Ne imej se za deklo tega sveta. (se zahahlja) Velika sreča je postati dekla Rādhārāṇī. Da. Torej Śrīmatī dāsī, to je tvoje ime. Mantrala boš od začetka tu, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Nato naslednjo. Tako prideš na to stran in spet začneš. Vsaj šestnajst krogov. (Śrīmatī ponavlja besedo za besedo)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Dobro. Vzemi. Bodi srečna.

Śrīmatī: Hare Kṛṣṇa.

Prabhupāda: In kje je tisti list, z desetimi žalitvami? Kje je tisti list? Obstajajo tri stopnje mantranja. Kaj je to?

Mladenič: Slika, ki jo je narisala.

Prabhupāda: O, to si sama narisala? Dobro. Zelo lepo. Najlepša ti hvala.

Jāhnavā: S tvojim blagoslovom, bi lahko to dal Sharon? Bi to dal Sharon s svojim blagoslovom?

Mladenič: Śrīmatī dāsī.

Prabhupāda: A, predstavitev je.

Śrīmatī: Hvala.