SL/Prabhupada 0602 - Oče je vodja družineLecture on SB 1.16.21 -- Hawaii, January 17, 1974

To vprašanje sem postavil profesorju Kotovskemu. Vprašal sem ga: "Kakšna je razlika v filozofiji med vašo komunistično filozofijo in našo filozofijo zavesti Krišne? Nekoga morate sprejeti za voditelja, Lenina ali Stalina, in tudi mi smo izbrali enega voditelja - Boga, Krišno. Vi sledite narekom Lenina ali Stalina ali Molotova, tega ali onega. Mi sledimo filozofiji oziroma navodilom Krišne. V principu, kje je razlika? Ni razlike. Profesor na to ni mogel odgovoriti. Svojih vsakodnevnih nalog ne morete opravljati, če vam jih ne narekuje nekdo drug. To je treba sprejeti.

To je zakon narave. Torej nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Zakaj potem ne sprejmete vrhovne avtoritete? Ta nižja avtoriteta ... Nekoga moramo sprejeti za svojega vodjo. Nemogoče je živeti brez vodstva. To ni mogoče. Ali obstaja kakšna politična stranka, kakšna šola ali kakšna ustanova, ki deluje brez glavnega vodje ali direktorja? Ali mi lahko pokažete kakšen tak primer na svetu? Ali obstaja kakšen primer? Ne. Tako kot je nekdo odšel iz našega tabora, vendar je sprejel vodstvo Gaurasundare ali Siddha-svarūpe Mahārāja. Obstaja načelo, ki pravi, da morate sprejeti nekoga, ki vas bo vodil. Toda inteligentno vprašanje se glasi: kakšno vodstvo bomo sprejeli.To je znanje. Da postanemo nekomu podrejeni, moramo sprejeti servilnost ali podrejenost. Inteligentno vprašanje je: "Koga moramo sprejeti?" Pametni se vpraša: "Kakšnega voditelja bomo izbrali?"

Naše načelo je, da bi morali za vodjo sprejeti Krišno, ker Krišna v Bhagavad-gīti pravi: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). Krišna je vrhovni vodja. Eko bahū ... nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Vodja pomeni, da mora ... Tako kot oče. Oče je vodja družine. In zakaj je oče vodja? Ker služi denar, vzdržuje otroke, ženo, služabnike in vse, kar sodi zraven; zato ga z gotovostjo vsi priznavajo za vodjo družine. Podobno sprejemate za voditelja svoje države predsednika Nixona, ker vas vodi v nevarnih in mirnih časih. Nenehno se trudi, da bi vas osrečil, da bi lahko živeli brez skrbi in strahu. To je dolžnost predsednika. Zakaj bi ga sicer izvolili? Vsak človek lahko živi brez predsednika, ampak ne, to je potreba.

Podobno, Vede pravijo nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Obstajata dve vrsti živih bitij. Ena ... Obe vrsti sta nitya. Nitya pomeni večno. In cetana pomeni živo bitje. Torej, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. To je opis Boga, da je Bog tudi živo bitje, kot ste vi in jaz. On je ravno tako živo bitje. Ko pogledate Krišno, kakšna je razlika med Njim in vami? On ima dve roki ima, vi mate dve roki. On ima eno glavo, vi imate eno glavo. Vi imate... On ima dve nogi, vi imate dve nogi. Tudi vi lahko imate nekaj krav in se z njimi igrate, Krišna tudi. Vendar obstaja razlika. Kakšna je ta razlika? Eko jo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Ta edini Krišna, čeprav vam je tako podoben, veliko je podobnosti, vendar obstaja ena razlika - On vzdržuje vsakega od nas, mi pa smo vzdrževani. On je vodja. Če vas Krišna ne oskrbi s hrano, ne morete imeti hrane. Če vas Krišna ne oskrbi z bencinom, potem ne morete voziti svojega avtomobila. Torej, eko bahūnāṁ yo vidadhāti. Ne glede na življenjske potrebe - potrebujemo toliko stvari - ki nam jih daje eka, to edinstveno živo bitje. V tem je razlika. Ne moremo vzdrževati niti majhne družine, ker je naša zmogljivost tako omejena. Kar še posebej velja za današnji čas, ko se moški noče več poročiti, ker ne more vzdrževati niti družine; žene in otrok. Ne more jih vzdrževati, kaj šele družine, sestavljene iz štirih ali petih živih bitij.