SL/Prabhupada 0626 - Če se želite naučiti pravih stvari, potem morate pristopiti k AcarijiLecture on BG 2.13 -- Pittsburgh, September 8, 1972

Postopek poslušanja je torej izredno pomemben. Naše gibanje za zavest Krišne opominja, da "Poslušaj verodostojno osebo, Krišno." Krišna je Vsevišnja božanska osebnost. To je sprejeto tako v sedanji kot pretekli dobi. V pretekli dobi so veliki modreci, kot so Nārada, Vyāsa, Asita, Devala, ti zelo, zelo veliki in krepostni učenjaki sprejeli to resnico. V srednjem veku, pred približno 1.500 leti, so to sprejeli vsi àcārye kot na primer Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbārka ... Praktično gledano indijska Vedska civilizacija še vedno obstaja prek avtoritete teh àcāriy. In v Bhagavad-gīti je priporočeno: ācāryopāsanam (BG 13.8). Če se želite naučiti o pravi naravi stvareh, potem pristopite do ācārye. Ācāryavān puruṣo veda, "Kdor je sprejel àcāryo, pozna stvari takšne, kot so." Ācāryavān puruṣo veda. Znanje torej prejemamo preko àcāriy. Kṛṣṇa je govoril Arjuni, Arjuna pa Vyāsadevi. Arjuna ni dejansko govoril z Vyāsadevo, vendar je Vyāsadeva slišal govoriti Krišno in je slišano zapisal v njegovi knjigi Mahābhārata. Bhagavad-gīta se nahaja v Mahabhārati. Sprejemamo torej Vyāsovo avtoriteto. In Vyāso nasledi Madhvācārya; od Madhvācārye pa izhaja veliko pripadnikov duhovnega nalsedstva, vse do Mādhavendra Purī. Od Mādhavendre Purī do Īśvare Purī; od Īśvare Purī do Gospoda Caitanyadeve; od Gospoda Caitanyadeve do šestih Gosvāmījev; od šestih Gosvāmījev do Kṛṣṇadāse Kavirāja; od njega do Śrīnivāse Ācārya; od njega do Viśvanāthe Cakravartī; od njega do Jagannāthe dāsa Bābājī; za njim nastopi Gaura Kiśora dāsa Bābājī; Bhaktivinoda Ṭhākura in moj duhovni učitelj. Vsi si prizadevamo za isto stvar. To je gibanje za zavest Krišne. V tem ni ničesar novega. K nam sestopa od prvotnega govorca, Krišne, po duhovnemu nasledstvu. Zato lahko beremo Bhagavad-gīto. Ne za to, ker bi jaz sam izdelal neko knjigo in vam jo pridigal. Ne. Jaz vam predstavljam Bhagavad-gīto. Isto Bhagavad-gīto, ki je bila pred štiridesetimi milijoni let prvič izgovorjena bogu sonca in je bila Arjuni ponovno izgovorjena pred pet tisočimi leti. Popolnoma nespremenjena prihaja po duhovnemu nasledstvu in vam je predstavljena. Brez sprememb.

Avtoriteta trdi:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13)

Zato preprosto prosimo, da sprejmete to verodostojno znanje in ga poskusite doumeti s svojo inteligenco. Ne želimo, da svoje utemeljevanje in inteligenco potisnete na stran ter ga slepo sprejmete. Ne. Smo človeška bitja in imamo inteligenco. Nismo živali, da bi bili prisiljeni sprejeti nekaj. Ne. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Ta verz lahko najdete v Bhagavad-gīti. Poskušajte jo razumeti, tad viddhi. Viddhi pomeni poskusiti razumeti. Praṇipāta. Praṇipātena pomeni predati se brez izzivalnosti. Učenec bi moral biti pred duhovnim učiteljem zelo ponižen. V nasprotnem primeru bo, kako naj rečem, zmeden. Ponižno sprejemanje. Naš proces je

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(SB 11.3.21)

To je Vedska odredba. Če želite vedeti kaj o stvareh, ki so zunaj vašega pojmovanja, izven dosega vaših čutov, potem morate pristopiti k verodostojnemu duhovnemu učitelju.